Ministeren har udpeget nye medlemmer til Det Særlige Bygningssyn

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har beskikket 13 nye medlemmer til Det Særlige Bygningssyn. Ny formand for synet er Hanne Ullum.

Nyhed
05.10.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har beskikket 13 nye medlemmer til Det Særlige Bygningssyn for perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2027.

Som formand har ministeren udpeget Hanne Ullum, der er vicedirektør for Bygherreforeningen. Derudover er der udpeget 12 medlemmer efter indstilling fra en række indstillingsberettigede organisationer. Her er der blandt andet lagt vægt på faglige kompetencer inden for (restaurerings)arkitektur, landskabsarkitektur, byplanlægning, kunsthistorie samt kontinuitet i bygningssynet, en ligelig kønsfordeling og geografisk spredning.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Det Særlige Bygningssyn spiller en vigtig rolle i forhold til fredning af vores bygninger. Det så vi senest, da synet vurderede, at der var potentiale til at se på en fredning af det Arne Jacobsen-tegnede SAS-hotel. Derfor er det vigtigt, at vi har stærke kompetencer repræsenteret i synet. Jeg er glad for, at Hanne Ullum med sin ledelsesmæssige og arkitektfaglige baggrund har sagt ja til at være formand. Dermed får vi et bygningssyn, der inden for bygningsfredningsloven kan balancere de fortsat helt nødvendige fredningshensyn og kulturhistoriske blik på sagerne med hensynet til de private ejere, brugerne og udvikling. Samtidig vil jeg gerne takke de afgående medlemmer og herunder formand Jens Toftgaard for indsatsen de seneste fire år, hvor Jens Toftgaard blandt andet har bidraget med et styrket kulturhistorisk blik på fredningssagerne.”

Fakta: Nye medlemmer af Det Særlige Bygningssyn

Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen

Thomas Bo Jensen, forskningschef og professor ved Arkitektskolen Aarhus

Thomas Carstens, arkitekt MAA og partner i Reiulf Arkitekter

Jens Andrew Baumann, arkitekt MAA og partner i Baumann Arkitekter

Mette Slyngborg, museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer

Vibeke Andersson Møller, seniorforsker, museumsinspektør, mag.art. på Nationalmuseet

Tina Saaby, direktør i Dansk Byplan Laboratorium

Sara Aasted Paarup, underdirektør i Plan – og Landdistriktsstyrelsen

Eske Møller, arkitekt, eget rådgivningsfirma ASA 33

Birthe Iuel, Direktør i Historiske Huse

Jacob Fischer, partner i landskabsarkitektfirmaet LYTT

Thina Wallin, chefkonsulent i Randers Kommune

Morten Pedersen, afdelingschef for Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland

Fakta: Det Særlige Bygningssyn

Bygningsfredningsloven har til formål at værne om landets bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi.

Det Særlige Bygningssyn er rådgiver for kulturministeren i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål og indstiller blandt andet bygninger til fredning samt rådgiver om større restaureringsarbejder. Det Særlige Bygningssyn løser endvidere opgaver i tilknytning til Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling, og bidrager derfor også til forvaltningen af bygningsfredningsloven.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16