Næsten halvdelen af danskerne er bekymrede for at mangle viden på grund af 'fake news'

Over halvdelen tror også, der er danske medier, der bevidst går efter at levere fake news. Det er dog kun en meget lille del, der mener, at mange medier gør det. Generelt har danskerne stor tillid til de nyhedskilder, de selv bruger.

Pressemeddelelse
15.06.2021

Rapporten "Medietillid, fake news og fakta-tjek", som Kulturministeriet offentliggør i dag, sætter fokus på, hvor stor befolkningens tillid til deres nyhedskilder er.

Rapporten viser, at det i alt er 47 % af danskerne, der er bekymrede for, om falske nyheder forhindrer dem i at vide, hvad der i virkeligheden foregår. 60 % tror, der er danske medier, der bevidst går efter at levere fake news.

Andre tal i rapporten tyder dog på en høj grad af tillid generelt set: I alt tror 66 % af danskerne på, at de nyhedskilder, de selv benytter, er sande, og når de bringer falske nyheder, sker det ved en fejl. Kun 20 % er uenige i dette i større eller mindre grad.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Det danske samfund er et tillidssamfund. Det skal vi værne om. Derfor er det bekymrende, at nogle danskere tilsyneladende både tvivler på, om de ved, hvad der i virkeligheden foregår, på grund af fake news, og også tror, at der er medier, der bevidst går efter at levere fake news.

Medierne spiller en vigtig rolle som bindeled mellem borgerne og samfundsinstitutionerne – både de, der føles fjerne, og de, der er helt tæt på den enkelte borger.

Det er vigtigt, at danskerne fortsat kan have stor tillid til medierne. Derfor skal journalistikken og ikke mindst de lokale medier, der er allertættest på danskernes hverdagsliv, styrkes i de kommende medieforhandlinger, så der fortsat er adgang til troværdigt kvalitetsindhold, som danskerne synes er relevant at fordybe sig i – og stoler på.

Samtidig skal vi sikre, at den demokratiske debat ikke bliver fordrejet af ekkokamre, hvor konspirationsteorier får lov at flyde frit, som vi har set det i USA. Så vi skal have en bedre kontrol af de sociale medier og de techvirksomheder, der står bag dem.

Læs rapporten "Medietillid, fake news og fakta-tjek

Fakta om rapporten

Af rapporten fremgår det blandt andet også, at

  • De, der er enige i, at deres nyhedskilder er sande, har haft et større medierepertoire den seneste uge, end de, der er uenige i, at deres nyhedskilder er sande, og har i større grad brugt de mere klassiske medier som TV og radio.
  • De, der er uenige i, at deres nyhedskilder er sande, har en større andel, der har brugt blandt andet sociale medier, internetsider eller apps fra udenlandske medier som nyhedskilder inden for den sidste uge, end de enige har.

Og at

  • 48 % af danskerne er uenige i, at danske medier er upåvirkede af erhvervsmæssig og kommerciel indflydelse det meste af tiden.
  • 46 % af danskerne er uenige i, at danske medier er upåvirkede af politisk eller statslig indflydelse fra dansk side det meste af tiden.
  • Kun 17 % svarer, at danske folketingsvalg er upåvirkede af fake news. Det er dog kun 4 %, der mener, at valgene bliver påvirket i meget høj grad, men sammenlagt 66 % mener, de er påvirket i nogen (24 %) eller lille grad (42 %).
  • 93 % af befolkningen har hørt udtrykket 'fake news', og kendskabet er stort i alle aldersgrupper.
  • 48 % af danskerne er uenige i, at danske medier er upåvirkede af erhvervsmæssig og kommerciel indflydelse det meste af tiden.
  • 46 % af danskerne er uenige i, at danske medier er upåvirkede af politisk eller statslig indflydelse fra dansk side det meste af tiden.
  • Kun 17 % svarer, at danske folketingsvalg er upåvirkede af fake news. Det er dog kun 4 %, der mener, at valgene bliver påvirket i meget høj grad, men sammenlagt 66 % mener, de er påvirket i nogen (24 %) eller lille grad (42 %).
  • 93 % af befolkningen har hørt udtrykket 'fake news', og kendskabet er stort i alle aldersgrupper.

Til trods for, at der altså er et vist niveau af skepsis, er det kun godt en fjerdel af befolkningen, der svarer, at de bruger en eller anden form for faktatjek-medier. Mænd bruger dem markant mere end kvinder: 34 % af mændene og 19 % af kvinderne bruger faktatjek-medier.

Rapporten ”Medietillid, fake news og fakta-tjek” er en del af Kulturministeriets ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, som løbende offentliggør viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

Rapporten og dens tabeller og figurer er som udgangspunkt baseret på data fra Kantar Gallups spørgeskemaundersøgelse ”Tillid til medier 2019”. Data er indsamlet i aldersgruppen 18 år og derover i Kantar Gallups internetpanel GallupForum, indsamlet i 21.10.-3.11.2019, det vil sige et år inden det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Yderligere oplysninger

Pressehenvendelser: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Øvrige faglige spørgsmål: Specialkonsulent, Lykke Nordblom, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 39 14