Nationale restriktioner bliver forlænget

På grund af et stadigt højt smittetryk bliver restriktionerne med nedlukning af blandt andet kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet forlænget frem til og med den 17. januar 2021.

Nyhed
29.12.2020

De skærpede restriktioner og tiltag, der blev indført i alle landets kommuner i december, bliver nu forlænget frem til og med den 17. januar 2021.

Tiltagene betyder, at følgende restriktioner og anbefalinger gælder i alle landets kommuner på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet:

  • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
  • Lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holde lukkede for offentligheden.
  • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt.

For folkehøjskoler gælder, at elever og kursister, herunder elever på både korte og lange kurser, er hjemsendt til og med 17. januar 2021. Folkehøjskolerne kan vælge at tilbyde fjernundervisning i den pågældende periode.

Den generelle lønkompensationsordning fra foråret er genindført i hele landet, og samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt selvstændige mv. genindført. Herudover fortsætter de særlige ordninger målrettet kultur-, idræts- og foreningslivet, herunder den midlertidige kunststøtteordning, Kulturministeriets nødpuljer, kompensationsordningen for arrangører, aktivitetspuljen, foreningspuljen, kompensationsordningen for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, puljen til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste korte kurser, biografpuljen og foreningspuljen.

Læs Kulturministeriets Q&A om restriktioner på Kulturministeriets område her

Hold dig opdateret om forlængelsen af de skærpede tiltag på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16