Nødlidende kulturinstitutioner får nu mulighed for at få statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere

Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Udbetalingerne skal styrke likviditeten hos de kulturinstitutioner, der lige nu er ekstraordinært økonomisk udfordrede pga. corona-krisen.

Pressemeddelelse
07.04.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”En række kulturinstitutioner rundt omkring i Danmark står lige nu med store likviditetsudfordringer pga. den aktuelle krisesituation. Det er derfor, vi nu fremrykker udbetalingen af de statslige driftstilskudsmidler hos de institutioner, der er i akutte problemer.”

Se yderligere fakta om fremrykket udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner i fakta-ark (pdf)

Baggrund

I alt vil ca. 900 kulturinstitutioner være omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. museer, teatre og regionale spillesteder. De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16