Nu åbner resten af idræts-, fritids- og foreningslivet

Ny aftale betyder også, at aftenskole- og daghøjskoleelever kan komme tilbage, og at indendørsfaciliteter i blandt andet forlystelsesparker og zoo kan åbne. Samtidig lempes kravene til kontrol med coronapas i foreningslivet og på biblioteker.

Nyhed
18.05.2021

Partierne bag rammeaftalen om planen for genåbning af Danmark har aftalt at åbne samfundet yderligere fra den 21. maj.

I forlængelse af rammeaftalen åbner resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. og legelande, daghøjskoler og aftenskoler. Det vil være forudsat, at brugerne kan fremvise coronapas.

Aftalen indebærer også, at der bliver flere muligheder for at holde større arrangementer og forsamlinger, blandt andet i forhold til sport, og at kravene til kontrol af coronapas i regi af frivillige foreninger og på bibliotekerne bliver lempet.

Kulturminister Joy Mogensen siger: 

"Det er godt, at store dele af kultur- og idrætsliv nu er åbent, og hverdagen bliver mere til at genkende i takt med, at flere og flere bliver vaccineret. Desværre er smitten dog langt fra væk – og derfor kan vi ikke samles om alle de kulturoplevelser, vi ellers plejer om sommeren, og coronapasset er stadig en vigtig forudsætning for, at vi holder styr på epidemien i takt med, at vi åbner mere."

Fakta:

Dette betyder aftalen på Kulturministeriets område:

  • Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Derudover åbner musik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.
  • Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om coronapas.
  • Aftenskoler åbner. Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Kontrol med coronapas lempes ved, at der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet kravet om coronapas over 18 år ved alle typer af idrætsaktiviteter organiseret af foreninger.
  • Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet, hvilket f.eks. kan være ejeren eller lejeren af lokalet. Den vil efter aftale kunne varetages af andre.
  • Der åbnes for 100 pct. fremmøde for studerende på videregående uddannelser.
  • Der vil komme nye anbefalinger for sociale arrangementer og socialt samvær med overnatning på uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område og for arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv, så de er i tråd med den gradvise genåbning.

Følgende gælder for større arrangementer og forsamlinger i forlængelse af aftale fra 4. maj:

Større arrangementer for siddende publikum: Omfatter alle arrangementer omfattet af ordningen, herunder også sports- og kulturarrangementer. Deltagere skal fortsat være i sektioner af 500, men der er ingen grænse for det samlede antal deltagere.

Udendørs motionsevents: Åbner med grupper/sektioner af 150 og højst 3000 i gang samtidig.

Større udendørs arrangementer med stående publikum: Åbner med sektioner af 200, dog højst 2000 i alt. Hæves den 1. juli til sektioner af 500, hvorefter arealkravet lempes til 2 kvadratmeter pr. person. Tilsvarende ordning kan før 1. juli 2021 finde anvendelse på fanzonearrangementer i København i forbindelse med EURO 2020.

Ordningerne iværksættes med udgangspunkt i de krav, der følger af Ekspertgruppens anbefalinger. Dog gælder sædvanligt coronapas, hvor både antigentest og PCR-test gælder i 72 timer.

Læs hele aftalen på Justitsministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16