Nu bliver daghøjskolerne også hjulpet

Der er nu bred politisk enighed om, at daghøjskolerne kompenseres for tabt deltagerbetaling. Daghøjskolerne ligestilles dermed med folkehøjskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet, som allerede har fået en kompensationsordning for tabt deltagerbetaling.

Pressemeddelelse
20.04.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Daghøjskolerne løser en række væsentlige samfundsopgaver lige fra aktiveringsind-satser, beskæftigelsesfremme til at skabe rammerne for menneskers kunstneriske udfoldelse. Skolerne har forsøgt at etablere fjernundervisning – helt i tråd med regeringens anbefalinger – men daghøjskolerne oplever alligevel at tabe deltagebetaling, da de ikke kan gennemføre de planlagte kurser i fuldt omfang.

Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget er enige om, at daghøjskolerne også skal kompenseres for tabt deltagerbetaling – præcis som folkehøjskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitet. Tak til Folketingets partier for også at være med til at finde en løsning for daghøjskolerne”

Baggrund

Ved en politisk aftale d. 31. marts indgik et bredt flertal i folketinget en aftale om at tilføre estimeret 141 mio. kr. til en hjælpeordning som skulle kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet. Det er denne ordning, som dagshøjskolerne nu får adgang til.

Daghøjskoleforeningen estimerer, at omfanget for kompensation beløber sig til estimeret 1,2 mio. kr. Midlerne til ordningen udmøntes så snart Finansudvalget har tiltrådt aktstykket.

Læs mere om den politiske aftale for højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16