Ny aftale forbedrer og forlænger hjælpepakker

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om yderligere forbedring af hjælpepakkerne. Aftalen sikrer, at kompensationsordninger, hjælpepakker og puljer bliver forlænget, hvis de skærpede restriktioner forlænges i marts og april.

Nyhed
09.02.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Det er vigtigt, at kultur- og idrætslivet i god tid får sikkerhed for, at kompensationsordninger og hjælpepakker bliver forlænget, hvis det bliver nødvendigt at forlænge de skærpede restriktioner i marts og april. Jeg er derfor tilfreds med, at der allerede nu er indgået en aftale.”

Aftalen øger kompensationen til selvstændige. For selvstændige, der har ansatte, forhøjes loftet til 33.000 kr. om måneden for at kunne give bedre kompensation for de meromkostninger, der følger af at have ansatte. Det gælder også selvstændige kunstnere med ansatte, forudsat de opfylder kriterierne for at kunne søge ind i selvstændigordningen.

For at udvide adgangen til kompensationsordningerne er det aftalt at sænke omsætnings- og indkomstgrænsen i kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører til 8.000 kr. Denne forbedring gælder også for den midlertidige kunststøtteordning.

Fakta om aftalen:

Forlængelse af generelle kompensationsordninger og puljer på kulturområdet.

  • Kompensationsordninger for faste omkostninger, herunder light-ordningen
  • Kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrangementer
  • Den midlertidige kunststøtteordning
  • Nødpulje 1-4 på kulturområdet
  • Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter, biografpuljen og museumspuljen
  • Foreningspuljen, som tilføres yderligere midler i perioden
  • Ordninger for tabt deltagerbetaling for folkehøjskoler og folkeoplysning

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16