Ny aftale om Det Kongelige Teater

Flere danskere skal have mulighed for at opleve glæden ved at overvære Det Kongelige Teaters forestillinger.

Pressemeddelelse
04.12.2020

Det er en af de politiske målsætninger i en ny fireårig aftale, som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier står bag. Kerneopgaverne er forsat ballet, opera og skuespil. Det Kongelige Teater forpligtes til at nå nye målgrupper og bidrage til at øge den generelle deltagelse i kulturlivet i Danmark.

Aftalens fokus er:

  • Flere tilbud til børn og unge
  • Øget digital formidling
  • Musikdramatik uden konkurrence med private producenter

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Vi har nu lavet en bred og ambitiøs aftale, der skal hjælpe Det Kongelige Teater med at nå nye befolkningsgrupper - også dem, der ikke bor i København. Også dem, der ikke er vant til at gå i teatret.

Det Kongelige Teater er et fyrtårn, der tilbyder helt unikke kunstoplevelser. Med aftalen sættes en politisk retning for teatret som hele Danmarks teater, så flere danskere oplever teatret som relevant og vedkommende.”

Venstres kulturordfører Kim Valentin og Jan E. Jørgensen siger:

"Det har været en godt forhandlingsteam fra DF C og V. For os i Venstre har det været afgørende at sikre et borgerligt aftryk på aftalen, og at de private musicalteatre ikke udsættes for unfair konkurrence fra Det Kongelige Teater med deres halve milliard kr i statsstøtte. Den nye aftale afgrænser klart, at nye musicals på Det Kongelige Teater kun må sættes op, hvis det ikke er i direkte konkurrence med ønskerne hos en privat producent."

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, siger:

"Det er vigtigt, at unge får et naturligt forhold til dansk kultur. Derfor er det godt, at Det Kongelige Teater nu skal samarbejde med skoler, musikskoler, daginstitutioner mv for at udvikle oplevelsesuniverser, som kan åbne teatrets kunstarter for børn og unge. Derudover har det for Dansk Folkeparti været vigtigt, at Det Kongelige Teater nu forpligtes til en digital formidling af forestillinger, så alle får adgang til at se med – uanset pengepung og geografi. Og det er vigtigt, at dette sker sammen med andre kulturaktører, sådan at det bidrager til vores helt store ønske om en egentlig digital kulturplatform (et dansk ARTE), hvor alle danskere kan nyde og glædes over dansk kulturliv i bred forstand.

Zenia Stampe, Radikale Venstre, siger:

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det især har taget tid at finde en god balanceret løsning på spørgsmålet om musicals. Vi støtter Det Kongelige Teaters ønske om at satse endnu mere på musicals, men vi har også lagt vægt på, at det sker under hensyn til de private producenter, og at man skal kunne forvente sig noget andet af en musical opsat på Det Kongelige Teater end hos en kommerciel aktør. Det er lykkedes at ramme den balance, og vi er derfor rigtig glade for, at det er et bredt flertal, der står bag aftalen. Sådan skal det også helst være, når det handler om en kulturbærende institution som Det Kongelige Teater.”

Charlotte Mølbæk, SF, siger:

”Jeg er glad for, at vi har fået en ambitiøs aftale for det kongelige teater, der sætter et større fokus på at lave forestillinger og aktiviteter, der er målrettet børn og unge. Det er godt, at det også er lykkedes at få en aftale, der får det kongelige teater mere ud i hele landet. Det skal ske både ved hjælp af co-produktioner, samarbejde med lokale teatre og udvidede virtuelle muligheder. Det er også godt, at der bliver bedre mulighed for, at det kongelige teater kan opsætte og udvikle musicals. Det bliver en spændende tid, som jeg glæder mig til at følge.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger: 

"I forhandlingerne har det været afgørende for Enhedslisten:
- at sikre et større fokus på børn og unge,
- at sikre et større fokus på at være hele landets teater, bl.a. med flere forestillinger vist digitalt,
- at sikre at teatret i højere grad får mulighed for at opføre musicals,
- at sikre at denne øgede mulighed indhegnes, så teatret ikke bare går på standhugst hos de kommercielle teatre, der opfører musicals,
- og at den tidligere borgerlige regerings udhuling af Det Kongelige Teaters økonomi modvirkes med en merbevilling på 20 millioner kroner.

Da alle disse ting fremgår af den nye aftale, bakker Enhedslisten op bag denne. Enhedslisten havde også ønsket, at aftaleteksten indeholdt et løfte om en klar opbakning til, at Det Kongelige Teaters ledelse kan afvise enhver form for politisk, nationalistisk og religiøs pression mod teatrets repertoire og lokaleudlejning. Imidlertid må vi med beklagelse konstatere, at der ikke kunne opnås flertal for et sådan frihedsbrev. Vi ønsker Det Kongelige Teater og alle dets medarbejdere god arbejdslyst med de nye udfordringer de kommende fire år."

Birgitte Bergman, Konservative, siger:

”Vi sikrer med aftalen, at vi både har et privat kulturmarked og en stærk national scene. Det er vigtigt, at Det Kongelige Teater fokuserer på sine kerneopgaver og ikke tager brødet ud af munden på dem, som lever af musicals. Det er vi heldigvis stået sammen om i Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti. Samtidig har vi sikret, at der er en solid økonomi for Det Kongelige Teater til at varetage teatrets kerneopgaver, som er ballet, opera og skuespil. Så jeg er meget tilfreds med, at vi er lykkedes med at trække aftalen i en sund og borgerlig retning.”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet, siger:

“Det Kongelige Teater skal være folkets teater. Med aftalen forpligter vi Det Kongelige Teater til at nå flere danskere og trække nye grupper ind. Både børn og voksne. Børnene får et helt nyt oplevelsesunivers, mens de voksne får mulighed for at se musicals på Danmarks nationalscene.”

Baggrund om aftalen

Den nye aftale gælder fra 2021-2024 Bag aftalen står regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet.

Læs hele aftalen om De Kongelige Teater 2021-2024 her

På finansloven 2021 bliver bevillingen til Det Kongelige Teater 536,6 mio. kr., og det er aftalt at Det Kongelige Teaters bevilling skal fortsætte på samme niveau i 2023 og 2024 som i 2022 (542,0 mio.kr.). Teatrets bevilling bliver derfor 20,1 mio. kr. højere end i regeringens oprindelige udspil for hvert af de to år.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16