Ny ansvarsfordeling for MGK på tegnebrættet

I Danmark har vi otte musikalske grundkurser (MGK-centre) fordelt rundt i landet, som får spirende musikalske talenter til at gro og skaber lokale musikmiljøer. I dag varetager Statens Kunstfond opgaven med MGK-centrene og fordeler tilskuddet fra finansloven. Det ønsker regeringen i fremtiden skal overgå til Kulturministeriet.

Nyhed
02.11.2023

Overflytningen skal skabe stabilitet omkring MGK-centrenes virke og etablere en mere tydelig ansvarsdeling mellem Kulturministeriet og Kunstfonden fremadrettet. Beslutningen kommer i forlængelse af finanslovsforslaget, hvor regeringen har foreslået at øge midlerne til MGK-centrene med 2,6 mio. årligt.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”Uanset hvilket postnummer man som barn eller ung bor i, skal man have mulighed for at få kvalificeret musikundervisning. I de seneste år har der været uro omkring vores musikalske grundkurser. Nu skal vi have ro og stabilitet. Det er i mine øjne naturligt, at ansvaret for centrene ligger samme sted som de kunstneriske uddannelser. Jeg håber også, det vil give gode mulighed for at skabe en stærk fødekæde til konservatorierne.”

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen siger:
"De musikalske grundkurser spiller en vigtig rolle i det musikalske økosystem. Derfor er jeg glad for, at vi har hævet kursernes bevilling med 2,6 mio. kr. årligt på finansloven. Vi bakker op om at flytte ansvaret for MGK-centrenes virke, så det fremadrettet bor alene hos Kulturministeriet.

Der er god synergi i, at grundkurserne, der skal forberede unge musikere til optagelse på bl.a. musikkonservatorierne, ligger hos Kulturministeriet, som netop også har ansvaret for musikkonservatorierne.”

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:
”Situationen for MGK-centrene i især de mindre byer har været usikker og uholdbar, og Venstre har længe presset på for en bedre løsning. Derfor er det en stor sejr, at der er fundet en løsning, som skal sikre større stabilitet omkring MGK-centrene. Med overflytningen sikrer vi, at MGK-centrene kan fortsætte deres virke med at udvikle unge musikalske talenter i hele landet, til glæde for os alle. I forlængelse heraf lagde Statens Kunstfond op til en omfordeling af midlerne, så der blev taget penge fra nogle af MGK-centrene for at give til nogle andre. I stedet har vi samlet fundet flere penge, som vi kan give til de centre, der har fået for lidt, uden at tage pengene fra andre centre.”

Moderaternes kulturordfører Mike Villa Fonseca siger:
”Det er fantastisk, at MGK-centre får midler til at løfte det gode stykke arbejde, som de gør for det musikalske- og kunstneriske arbejde. Som det er i dag, er det gratis, at børn og unge kan komme og engagere sig socialt, og særligt med fokus på centrene i provinsen. Derfor glæder det mig, at der fremover bliver taget hånd om opgaven fra Kulturministeriet.”

Det er Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik, der i dag træffer beslutning om fordelingen af tilskud til de musikalske grundkurser (MGK). I fremtiden ønsker regeringen, at den opgave varetages af Kulturministeriet. Kulturministeriet forventer, at Slots- og Kulturstyrelsen får ansvaret for at administrere centrene.

Overflytning af opgaven med MGK-centrene fra Statens Kunstfond til Kulturministeriet kræver en ændring af musikloven. Arbejdet med lovændringen er påbegyndt, og lovforslaget forventes at blive sendt i høring i løbet af sommeren 2024.

Om de musikalske grundkurser
Der findes otte MGK-centre i Danmark: MGK Fyn, MGK Hovedstaden, MGK MidtVest, MGK Nord, MGK Sankt Annæ Gymnasium, MGK Sjælland, MGK Sydjylland og MGK Østjylland.

I dag modtager de musikalske grundkurser 44,9 mio. kr. på finansloven.
Regeringen har på finanslovsforslaget for 2024 foreslået, at bevillingen til MGK-centrene opjusteres med 2,6 mio. kr. årligt i 2025-2027. Denne opjustering er bl.a. foreslået på foranledning af en ændret tilskudsfordeling for MGK-centrene i perioden 2022-2025, der medførte, at MGK Midt-Vest, MGK Sjælland og MGK Sydjylland ville miste midler.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16