Ny bestyrelse på Det Kongelige Teater

Fra årsskiftet er der vagtskifte i bestyrelsen for Det Kongelige Teater. Kulturministeren har udpeget seks medlemmer til bestyrelsen, som tæller fire nye og to velkendte ansigter.

Nyhed
16.11.2023

Lars Barfoed bliver ny formand for Det Kongelige Teater. Derved afløses Bertel Haarder, der takker af efter fire år på posten.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Den nye bestyrelse for Det Kongelige Teater udgør tilsammen et kompetent, alsidigt og handlekraftigt hold med de rigtige kompetencer inden for ledelse, politik, virksomhedsdrift, jura og selvfølgelig scenekunst.

Jeg vil gerne takke de afgående medlemmer – ikke mindst Bertel Haarder – for den store indsats i bestyrelsesarbejdet. Vi har en nationalscene, som rækker ud til publikum og årligt giver over 500.000 danskere magiske scenekunstoplevelser og fællesskaber. Det kan vi godt være stolte af.”

Det Kongelige Teaters bestyrelse:

  • Lars Barfoed, direktør i Lars Barfoed & Company, tidligere MF og minister.
  • Joy Mogensen, forpagter af Roskilde Danhostel og tidl. kulturminister
  • Fritz Henrik Schur (tilføjet 14. januar 2024) 
  • Henrik Puggaard, partner og advokat i Poul Schmith
  • Kitte Wagner, teaterchef for Malmø Stadsteater og kommende adm.dir. for Dramaten i Stockholm (genudpeget)
  • Gitte Ørskou, direktør Moderna Museet Stokholm (genudpeget)

For at undgå erfaringstab og sikre større kontinuitet i bestyrelsen er der indført forskudt udpegning fra 1. januar 2024. Derfor udpeges de tre første medlemmer for fire år, mens de tre sidste udpeges for to år. Herefter vil kulturministeren udpege tre medlemmer til bestyrelsen hvert andet år.

Fakta om Det Kongelige Teater:

Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for teatrets virksomhed.

Det Kongelige Teater har tre faste scener; Gamle Scene, Skuespilhuset og Operaen og spiller på skift store friluftsforestillinger i Ulvedalene og på Moesgaard Museum. Teatret har også turnévirksomhed i hele landet. Teatret har ca. 780 opførelser årligt af forestillinger inden for genrerne ballet, koncert, skuespil, opera og forskellige krydsfelter mellem disse. Teatrets bevilling er på 528 mio. kr. i 2023.

Tilføjelse: Kulturministeren har den 9. januar 2024 beskikket solist ved Den Kongelige Ballet Alexander Wittrup Stæger og forestillingsleder ved Det Kongelige Teater Louise Blum som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelse.

Tilføjelse: Kulturministeren har den 14. januar 2024 udpeget adm. direktør og formand for Fritz Schur Gruppen, Fritz Henrik Schur, som medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelsen, hvor han erstatter Mia Wagner. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16