Ny europæisk mediefrihedslov er vedtaget

Et stort flertal af EU’s medlemslande har i dag stillet sig på mediefrihedens side og pålagt medlemsstaterne at respektere mediernes redaktionelle frihed.

Pressemeddelelse
26.03.2024

Et stort flertal af EU’s medlemslande har vedtaget forordningen om en ny europæisk mediefrihedslov (European Media Freedom Act). Det er resultatet af et rådsmøde den 26. marts 2024. Danmark støttede forordningsforslaget til den europæiske mediefrihedslov, som blandt andet opretter et nyt uafhængigt europæisk råd for medietjenester.

Danmark bakkede blandt andet op, fordi det understreges i forordningen, at organisering, regulering og finansiering af public service medier forbliver et nationalt anliggende. Forordningen griber heller ikke ind i mediernes selvregulering, herunder det danske system med Pressenævnet, og det kommende nye europæiske medieråds udtalelser bliver kun vejledende. Endelig forpligtes tech-platforme til både at varsle redaktionelle medier og give mulighed for at lade dem svare, før platformene begrænser eller nedtager eksempelvis artikler og videomateriale fra redaktionelle medier. 

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at nå et stort flertal blandt medlemsstaterne. Mediefrihed er desværre ikke en selvfølge i hele Europa. Derfor er det også et vigtigt signal, at EU stiller sig på mediefrihedens side. Forordningen er heldigvis blevet mere ambitiøs end oprindeligt i forhold til at styrke europæiske og danske medier i de situationer, hvor deres indhold tages ned eller censureres på de store tech-platforme. Fra dansk side har det været vigtigt at forhindre en europæisk regulering, der skader frie og velfungerende medier i blandt andet Danmark. Det er positivt, at forordningen ikke medfører ændringer for den danske model for public service eller den måde, som medierne regulerer sig selv på herhjemme.”

Forordningen er allerede blevet vedtaget i Europa-Parlamentet. Det skete den 13. marts 2024. Forordningen finder anvendelse i løbet af 2025.

Fakta om European Media Freedom Act:

European Media Freedom Act har til formål at beskytte mediepluralisme og mediefrihed i EU. Den medfører, at medlemsstaterne skal respektere mediers redaktionelle frihed og forbedre beskyttelsen af journalistiske kilder. Centrale elementer i forslaget et blandt andet, at:

  • Medlemsstaterne pålægges at respektere mediers redaktionelle frihed og forbedre beskyttelsen af journalistiske kilder.
  • Medier skal sikre gennemsigtighed i deres ejerskab.
  • Store onlineplatforme skal begrunde og notificere om nedtagning af redaktionelt indhold samt give medier 24-timer til at respondere, før deres indhold begrænses eller censureres på platformene. Platformene skal ligeledes etablere klageadgang for medier i forbindelse med nedtagning af indhold.
  • Finansieringen af public service medier skal være tilstrækkelig og stabil, og der skal sikres gennemsigthed i måden hvorpå bestyrelser udpeges.
  • Medlemsstaterne skal vurdere virkningen af ​​mediemarkedsfusioner i forhold til mediepluralisme.
  • Der oprettes et nyt uafhængigt europæisk råd for medietjenester bestående af nationale medietilsynsmyndigheder.

Læs ministerrådets pressemeddelelse her. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16