Ny filmaftale sikrer største investering i dansk film i årtier

Krisen i filmbranchen skal vendes, og Danmark skal også i fremtiden være en kendt og stærk filmnation. Det slår en ny filmaftale fast. Aftalen er netop indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Pressemeddelelse
15.11.2023

Aftalen lander på et tidspunkt, hvor branchen er udfordret med produktionsnedgang, fyringer og konkurser til følge. Med filmaftalen udmøntes et forventet provenu fra kulturbidraget på ca. 98 mio. kroner årligt fra 2025, hvor ca. 78 mio. kr. af dem forventes til dansk film. Det er den største enkeltstående investering i dansk film i mere end 20 år. Pengene kommer oven i de 622 mio. kroner, der afsættes i filmaftalen. Dermed håber et bredt flertal i Folketinget at kunne løfte dansk film og sikre, at Danmark også i fremtiden skal være en stærk filmnation.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

"Jeg er meget glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu kan sende en historisk saltvandsindsprøjtning afsted til den filmbranche, der er et stærkt udstillingsvindue for dansk kultur, og som samtidig skaber begejstring på tværs af hele Danmark. Som kulturminister finder jeg det bidende nødvendigt, at der ikke kun vises film fra Hollywood, for danske film er med til at skabe sammenhold og sammenhængskraft. Med aftalen tilfører vi derfor den største økonomiske investering i dansk film i to årtier og sikrer, at der også fremadrettet kan laves danske film af høj kvalitet til glæde for alle danskerne. Vi har desuden haft fokus på at lave en aftale, som giver gode stabile rammer for branchen og samtidig giver talenterne mulighed for at spire og gro. Ingen store danske film uden dygtige filmfolk.”

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen siger:

”Det er yderst glædeligt, at der nu kommer flere midler til dansk filmproduktion. Dels med kulturbidraget, som forpligter streamingtjenesterne til at bidrage til det økosystem af dansk kvalitetsproduktion, som de også profiterer på. Og dels med et forøget engagement fra tv-stationerne. Vi styrker produktionen i hele landet med stærke regionale filmfonde og ved at udbrede dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX til landets kommuner. Og så skruer vi op for kvalitetsindhold til børn og unge med en ny strategi på tværs af formater og genrer. Ligesom vi støtter foreningsuddannelserne 18Frames, Super8 og Super16, der udvikler unge filmtalenter. Det er en rigtig god aftale.”

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:

”Danmark er et lille sprogområde, og hvis vi ikke støttede film på dansk om Danmark, så havde vi ikke det levende filmmiljø og de mange fantastiske film, som er produceret i Danmark gennem de sidste mange år. Danske filmskabere har vundet langt flere filmpriser, end vores størrelse berettiger til, og danske film kombinerer som få andre stor kunst med bred publikumsappel. I Venstre er vi stolte af at kunne fortsætte støtten til dansk film, og samtidigt er der nyskabelser i filmforliget, som vi i Venstre er særligt stolte af – eksempelvis udbredelsen af filmfestivalen CPH:DOX til hele Danmark og muligheden for en ny filmfond i den østlige del af Danmark. Sammen med alle andre, der holder af film, er vi i Venstre glade for det nye filmforlig.”

Socialistisk Folkepartis kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:

“Denne aftale er en stærk filmaftale, som understøtter og styrker den danske historiefortælling i dansk film, hvilket er vigtigt i en tid med massiv konkurrence fra de internationale streamingtjenester. Det har været særligt vigtigt for SF at styrke dansk film til børn og unge samt at sikre ordentlige arbejdsforhold for børn og unge i filmproduktioner. Vækstlag og talenterne har også haft vores fokus, fordi udvikling og nytænkning er vigtig. Men også at flere talenter rundt i landet får muligheden for at prøve sig af. I en tid med massiv international konkurrence er det endnu vigtigere, at vi fortsat sikrer ordentlige arbejdsvilkår og ikke mindst det danske rettighedssystem. Det gør vi med denne aftale. Danske film skal være tilgængelige for alle, og derfor er der også sat fokus på synstolkning. Mere tilgængelighed for mennesker med handicap vil også have vores fokus i det kommende arbejde med public service-kontrakter for TV 2 og DR.”

Det Konservative Folkepartis kulturordfører Helle Bonnesen siger:

”Vi er glade for, at den danske filmproduktion nu får en økonomisk hjælpende hånd. Den danske filmbranche har været igennem nogle svære år, og hvis vi også i fremtiden skal kunne samles med vores familier hjemme i sofaen og nyde en god dansk film, så er der brug for økonomisk støtte. Vi skal dyrke, at vi har vores kultur til fælles. Og der er brug for danske film, der samler os og giver os fællesskab – især i en tid, hvor sociale medier og udenlandsk indhold fylder mere og mere i vores hverdag.”

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard siger:

”Den indgåede aftale giver et markant løft til dansk film. Det skyldes først og fremmest de 100 ekstra millioner fra kulturbidraget pålagt de store streamingtjenester, som Enhedslisten og andre gode kræfter har arbejdet for i en årrække. Beløbet står til at vokse år for år og repræsenterer dermed en finansiel fremtidssikring af original dansk indholdsproduktion. Derudover hilser vi med tilfredshed, at aftalen indeholder initiativer til fokus på film i og for hele Danmark, mere kvalitet målrettet til børn og unge, digitalisering af filmarven, satsning på uddannelse, styrket respekt for ordnede forhold på arbejdsmarkedet og respekt for det danske rettighedssystem samt en stærkere forpligtigelse til DR og TV2 om at bidrage til og vise danske film for hele befolkningen. Alt i alt en god dag for dansk kultur!”

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe siger:

“Vi er glade for, at der endelig falder ro om dansk film. Det har været nogle hårde år med stor usikkerhed i branchen. Men med aftalen skaber vi ekstra finansiering til dansk film og satser endnu mere på børn og unge, så de også vokser op med stærke danske kulturoplevelser i bagagen.”

Dansk Folkepartis kulturordfører Mikkel Bjørn siger:

”Dansk Folkeparti er glade medunderskrivere på den nye filmaftale, som er en stærk investering i vores kulturelle arv og fremtid. Aftalen prioriterer digitaliseringen af vores fælles filmhistorie, hvilket er afgørende for at bevare vores kulturelle fortællinger for fremtidige generationer. Denne aftale sikrer ikke blot bevarelsen af vores rige filmhistorie gennem digitalisering, men styrker også dansk films tilstedeværelse i hele Danmark. Det er et skridt fremad for at sikre, at Danmark fortsætter med at være en førende filmnation.”

Alternativets kulturordfører Sascha Faxe siger:

“Alternativet glæder sig over den markante styrkelse af dansk film både økonomisk og strukturelt. Kulturen er rygraden i det, vi er sammen om som samfund. Den brede adgang til nutidens kultur og vores kulturelle arv er derfor afgørende for vedligeholdelsen og styrkelsen af fællesskabet i vores samfund, en samhørighed der er vigtig både for demokratiet og sammenhængskraft. Synstolkning, uddannelse og tv-stationerne er nogle af de elementer, der kan åbne vores filmkultur op for flere.”

 

Fokus på film i hele landet

Med minimum 27 mio. kr. årligt i ryggen fra staten videreføres tilskuddet til hver af de nuværende regionale filmfonde. Dertil får alle landets kommuner nu mulighed for at opnå statsligt tilskud til oprettelse af en regional filmfond. Og de regionale filmfonde vil fremover kunne anvende statslige støttekroner til at tiltrække udenlandske produktioner. Med den nye filmaftale slås det desuden fast, at film med særlig geografisk tilknytning i højere grad bør optages der, hvor handlingen foregår.

Store filmoplevelser i vente

Som noget nyt får dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX med et tilskud på 3,5 mio. kr. årligt nu mulighed for at komme bredere rundt i landet via initiativet DOX:DANMARK. Dertil oprettes der en filmformidlingsordning målrettet ungdomsuddannelserne, og formidlingen af historiske film til skoleelever styrkes. Samtidig afsættes flere midler til digitalisering af film, så danskernes kulturarv fremtidssikres. Det Danske Filminstitut skal fortsætte og udbygge filmformidlingen i hele landet, bl.a. ved open air-filmvisninger.

Talenter skal gro

Dansk films fremtid afhænger af talenter. Uden de rette uddannelsestilbud, stærke fødekæder og relevant kompetenceudvikling går branchen i stå. Derfor er der ud over videreførelser af bl.a. Station Next og New Danish Screen for første gang nogensinde afsat midler til foreningsuddannelserne 18Frames, Super16 og Super8 i Odense, København og Aarhus. Dertil skal det skal være nemmere for filmbranchens medarbejdere at efteruddanne sig og få kompetenceløft, der afspejler branchens behov for kompetencer. Det skal en ny pulje til efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb sikre.

Tv-stationer skal bakke mere og tidligt op om dansk film

DR og TV 2 skal tage et øget ansvar for udviklingen, udbredelsen og formidlingen af dansk film. Det skal bl.a. ske ved tidlig kunstnerisk og faglig sparring i filmudviklingen og ved samarbejde med relevante aktører om talentudvikling i branchen.

DR og TV 2 forpligtes til køb af visningsrettigheder til nyproducerede danske spille-, kort- og dokumentarfilm på minimum 25 mio. kr. årligt for DR og 20 mio. kr. for TV 2.

Branchen inddrages i strategiarbejde

Partierne bag aftalen er enige om at nedsætte et udvalg for dansk film i fremtiden, der skal se på fremtidens filmstøtte. Dertil skal der udarbejdes en strategi for støtte til indhold målrettet børn og unge. Samtidig gennemføres en udredning af rekrutteringsgrundlaget og behovet for at udvikle nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud i filmbranchen. Alt sammen med inddragelse af centrale aktører i branchen.

Filmoplevelser for flere

Fremover skal alle danske spillefilm med biografpremiere synstolkes, så folk med et synshandicap også kan få en filmoplevelse. Med initiativet ErindringsBio vil mennesker med demens desuden få mulighed for at se historiske film.

Udvalgte fakta fra filmaftalen

  • Filmaftalen gælder i fire år fra 2024 – 2027.
  • Der er afsat 622 mio. kr. til området hvert år.
  • Dertil forventes, at kulturbidraget giver branchen ca. 98 mio. kr. om året fra 2025 til film-, serie- og dokumentarområdet.
  • Der skal ske en bedre arbejdsdeling mellem Det Danske Filminstitut og de regionale filmfonde i deres støttetildelinger.
  • 29 pct. af antal solgte billetter i danske biografer skal være til danske film.
  • De 10 bedst sælgende danske film skal i gennemsnit sælge mindst 250.000 danske billetter.
  • Digitaliseringen af filmarven udbygges, så danske historiske film i endnu højere grad bliver tilgængelige.
  • Der skal hvert år være hhv. 8-10 danske spillefilm og 10-12 danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.
  • Mindre sælgende filmtitler skal hurtigere gøres tilgængelige for publikum på de digitale platforme og tv.

Læs hele aftalen her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16