Ny Kunststøtteordning skal hjælpe kunstnere igennem corona-krisen

En midlertidig kunststøtteordning skal hjælpe kunsten og kunstnere med kombinationsindkomster igennem Corona-krisen. Det er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere blevet enige om.

Pressemeddelelse
06.04.2020

Kulturministeren og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere er enige om, at kunst og kultur er helt centralt for sammenhængskræften i vores samfund – ikke mindst i en krisetid. Derfor oprettes nu en midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster. Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit. Ordningen estimeres til at koste 100 mio. kr.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Kunsten er limen i vores liv – den beriger og bevæger os. Den samler os og giver os en følelse af fællesskab og sammenhold. Men kunstens vilkår er trængte, fordi mange kunstnere lige nu ikke har mulighed for at lave og udøve kunst. Mange kunstnere har en meget sammensat økonomi, som gør, at de falder uden for regeringens øvrige hjælpepakker. Det har været en vigtig prioritet for mig og for Folketingets partier at finde en løsning, så disse kunstnere også omfattes af det sikkerhedsnet, regeringen har spændt ud under vores samfund i den her krise.” 

Britt Bager, Venstre:

”For Venstre har det været vigtigt at få lavet en ordning, som holder hånden under kunstnerne og den meget sammensatte økonomi, de ofte har. Det har vi sikret med denne aftale.”

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti:

”Dansk Folkeparti er glade for denne aftale, som vi håber vil kunne hjælpe mange kunstnere i denne svære tid. Vi er også glade for, at der er sikret parallelitet i aftalen, så ingen stilles bedre end andre, og det gør denne aftale. Det er vigtigt, at kulturlivet består også efter krisen, da det er sammenhængskraften i Danmark og det er det, skal samle os igen efter krisen.”

Zenia Stampe, Det Radikale Venstre:

”Det har været en usikker tid for landets kunstnere. Nu kan de ånde lettet op. Men vi er fuldkommen bevidste om, at vores arbejde ikke er færdigt. Vi vil nu arbejde for at udbrede lignende ordninger til andre erhvervsområder. Ligesom vi vil fortsætte forhandlingerne om at sikre de danske kulturinstitutioner.” 

Anna Brændemose, SF:

”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en aftale, der sikrer hjælp til kunstnere, der falder uden for de generelle hjælpepakker. Det har været vigtigt for os også at skabe sikkerhed for de kunstnere med små kombinationsindkomster som lige nu oplever, at miste deres indtægt.”

Mai Villadsen, Enhedslisten:

”Jeg er rigtig glad for, at det endelig er lykkedes at lave en ordning der kompenserer kunstnere for deres tab. I Enhedslisten arbejder vi videre for at sikre, at alle med sammensat indtjening, de såkaldte kombinatører, skal have ordentlig hjælp.”

Birgitte Bergman, Konservative:

"Skuespillere, musikere, forfattere og andre kunstnere har fået frataget sit levebrød i denne periode, hvor Danmark mere eller mindre er lukket ned for alle kunstformer, og det er en stor bekymring for Det Konservative Folkeparti. For os, har det været afgørende, at alle Danmarks dygtige kunstnere klarer sig økonomisk igennem denne tid.

Vi ønsker så ensrettede løsninger for alle, og derfor håber vi også, at regeringen vil indkalde til flere forhandlinger, så vi kan få lavet de bedste hjælpepakker som muligt. Vi er slet ikke i mål med hjælpepakker på kulturområdet og min tålmodighed er ved at være brugt op.”   

Josephine Fock, Alternativet:

”Kunsten og kulturen er et afgørende element i hele vores samfund. Derfor er jeg glad for, at vi har en aftale, der hjælper vores kunstnere og sikrer, at kunst og kultur lever videre i alle dens afskygninger - også efter Corona-krisen.”

Uffe Elbæk, De fire grønne løsgængere:

“Det er kulturpolitisk opløftende at se, at gennem seriøst og fokuseret politisk samarbejde, er det muligt at lande en målrettet økonomisk hjælpepakke til de skabende kunstnere i Danmark. Det var til gengæld også så meget på sin plads. Men alle, der har en aktie i at det lykkedes, skal alligevel ha’ stor ros.”

Fakta: Aftale om midlertidig kunststøtteordning

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19.

  • Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.
  • Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
  • Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke.
  • Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund til at koste op mod 100 mio. kr. i 2020.

Læs hele aftaleteksten 
(pdf)

Puljebeskrivelsen offentliggøres snarest på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Skulle du som potentiel ansøger have spørgsmål i forbindelse med denne kunststøtteordning eller andre relevante ordninger, kan du ringe til den nyoprettede Corona-hotline. Telefonnummeret er 33 74 50 00. Telefonen er åben alle hverdage.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Find mere information om hvordan man søger kompensation på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 15. maj 2020
Bemærk at ordningen er forlænget til 8. juli 2020.

Læs pressemeddelelsen her