Ny nordisk tech-tænketank er en realitet

Et samlet Norden med Danmark i spidsen vil med tænketanken sætte tech-giganternes indflydelse på demokratiet i Norden under debat og komme med bud på løsninger. De danske medlemmer er Tobias Bornakke, partner i virksomheden Analyse og Tal, og Anja Bechmann, professor i Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.

Pressemeddelelse
Nyhed
31.05.2022

Tech-giganters indflydelse på vores demokrati er svær at overdrive. Samtidig er landene i Norden nogle af de mest digitalisererede i verden. Det er i det lys, at Nordisk Ministerråd for Kultur, som består af kulturministre fra hele Norden, nedsætter en nordisk tænketank med eksperter fra hele Norden.

Tænketankens opgave vil være at kvalificere debatten i Norden om tech-giganternes indflydelse på demokratiet, så Norden står bedre i håndteringen af problemstillingen fremover. Det indebærer blandt andet, at der skal ses nærmere på, hvilken indflydelse de nordiske samfund ønsker, at tech-giganterne skal have på den nordiske offentlige debat, og hvordan det sikres, at tech-giganterne understøtter en oplyst demokratiske samtale frem for at undergrave den.

Danmark, ved Kulturministeriet, skal lede, tilrettelægge og koordinere tænketankens arbejde.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Tech-giganterne fylder enormt meget i danskernes hverdag, og de påvirker vores demokratiske samfund på godt og ondt. I Norden er vi meget digitaliserede samtidig med, at vi alle deler en sund kritisk tilgang til teknologiens påvirkning af vores samfund. Derfor er en nordisk tech-tænketank et oplagt greb til at få mere viden om, hvordan og i hvor høj grad eksempelvis algoritmer påvirker os og demokratiet, og hvad vi kan gøre politisk for at få mere demokratisk indflydelse på udviklingen. Jeg ser meget frem til at se resultaterne af arbejdet og den debat, som tænketanken forhåbentlig kan være med til at løfte. Det er tiltrængt.”

Formand for tænketanken Tobias Bornakke siger:

”Platforme som Facebook, Youtube og TikTok er vor tids demokratiske medborgerhuse. Men det seneste årti har forskning og whistlebloweres beretninger igen og igen vist, at tech-giganterne og deres algoritmer rummer store udfordringer for den demokratiske samtale. Vi ser, at had bliver forstærket, at udenlandsk propaganda infiltrerer samtalerne, og at polarisering tager fart. Problemet er, at de algoritmer, som i dag er redaktører for den offentlige samtale, er designet, så de primært gavner tech-giganternes private interesser i stedet for samfundets. Jeg håber, at vi med tænketanken kan pege på konkrete initiativer, der kan imødekomme nogle af de udfordringer, som i dag truer vores digitale debat.” 

Tech-tænketankens medlemmer

 • Tobias Bornakke (Danmark) [formand]
 • Anja Bechmann (Danmark)
 • Martin Holmberg (Sverige)
 • Carl Heath (Sverige)
 • Bente Kalsnes (Norge)
 • Sumaya Jirde Ali (Norge)
 • Minna Aslama Horowitz (Finland)
 • Hanna Haaslahti (Finland)
 • Thorgeir Ólafsson (Island)
 • Elfa Ýr Gylfadóttir (Island)
 • Jákup Brúsá (Færøerne)
 • Signe Ravn-Højgaard (Grønland)
 • Fredrik Granlund (Åland)

Tænketanken har første møde efter sommerferien, hvor der også vil være et opstartsarrangement med mulighed for, at andre end tænketankens medlemmer kan komme med input til det forestående arbejde. Det planlægges, at tænketanken har færdiggjort sit arbejde i løbet af et år, som vil munde ud i en række anbefalinger, der vil blive præsenteret i første halvdel af 2023. Der er afsat 750.000 kr. til indsatsen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16