Ny pulje til efteruddannelse og kompetenceudvikling i filmbranchen kan søges fra september

Bekendtgørelsen om efteruddannelse og kompetenceudvikling træder i kraft i dag. Puljen kan ansøges via DFI’s hjemmeside fra 15. september.

Nyhed
01.07.2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Den danske filmbranche er i hastig udvikling, og der bliver hele tiden stillet nye og større krav til, hvad filmfolk skal kunne. Med filmaftalen har vi blandt andet aftalt initiativer, som skal sikre den nødvendige arbejdskraft og løbende opkvalificering. Hvis vi skal fremtidssikre den danske filmbranche, er det helt afgørende, at vi understøtter efter- og videreuddannelse inden for alle de faggrupper, der beskæftiger sig professionelt med filmbranchen. Derfor er jeg glad for, at det nu bliver muligt at søge om tilskud til relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling.”

Fakta

Der er i filmaftalen 2024-27, indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet, afsat 3,0 mio. kr. årligt til oprettelse af en pulje til efteruddannelse og kompetenceudvikling i den danske filmbranche.

Bekendtgørelsen, der fastsætter rammerne for puljen, offentliggøres i dag, og puljen kan ansøges via Det Danske Filminstituts hjemmeside fra d. 15. september.

Med puljen er det både muligt at søge om støtte til efteruddannelse og kompetenceudvikling inden for områder rundt om filmproduktion og områder inden for selve filmproduktionen. Dermed kan det eksempelvis både handle om forretningsudvikling, udvikling og brug af ny produktionsteknologi, og det kan handle om kunstnerisk udvikling, innovation og bæredygtighed i filmproduktioner.

Puljen støtter både korterevarende, mellemlange og i særlige tilfælde længerevarende efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb. Målgruppen er personer, der beskæftiger sig professionelt inden for den danske filmbranche.

Tilskud fra puljen kan anvendes til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med forløbet. Det er også muligt at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb.

Fra puljen kan man både søge om tilskud til forløb, man allerede har gennemført eller har tilmeldt sig i 2024, og forløb, man planlægger at gennemføre det kommende år.

Se bekendtgørelsen her. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16