Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Børn og unges læsning er drevet af fællesskaberne, og på trods af skærme overalt er læsning fortsat forbundet med papir. Bogpanelet går tæt på børn og unges læsekultur i nye undersøgelser og inviterer til seminar om resultaterne.

Pressemeddelelse
29.04.2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Børn og unge bombarderes af information og underholdning fra sociale medier, alt imens de har travlt med venner, skole og leg. Bogen tilbyder et kærkomment mentalt pusterum, hvor børn og unge kan fordybe sig og leve sig ind i andre verdener. Og børns læsekompetencer er samtidig afgørende for deres videre vej i livet. Bogpanelets nye undersøgelse lader børnene og de unge komme til orde. Og de siger, at den fælles oplevelse af litteraturen – gerne med vennerne – er afgørende for deres læselyst, og for at læsningen prioriteres i den travle hverdag. Det er vigtige erfaringer, som jeg vil tage med i udformning af en handlingsplan for litteraturen, som jeg vil præsentere i det nye år.”

Bogpanelets forperson Mads Rosendahl Thomsen siger:

”Børn og unges læsning er under forandring, og det er et stærkt debatteret område, hvor særligt den øget brug af skærm har rejst bekymring for børn og unges evne og lyst til at læse, lære og fordybe sig. Bogpanelet ønsker med den nye undersøgelse at vise de mange nuancer og forskelle i børn og unges forhold til bøger og læsning ved at lade dem selv komme til orde. Undersøgelserne viser, at motivationen er der, men rammerne skal være rigtige, tiden skal være til det, og indholdet skal være relevant og spændende. Der er læring at hente for såvel bibliotekarerne og forældrene som forfatterne og forlagene. Vi håber, at den kan danne grundlag for en saglig og nuanceret debat, og inspirere til indsatser, der kan skabe bedre betingelser for læsning.”

Om rapporten
Kulturministeriets Bogpanel udgiver nye undersøgelser af børn og unges læsekultur: ”Børn og unges læsekultur og digitaliseringens konsekvenser”, som er udarbejdet af Will & Agency, og ”Digitaliseringens betydninger for børn og unges læsning”, som er et litteraturreview udarbejdet af faglig konsulent og ph.d. Henriette Romme Larsen fra Nationalt Videncenter for Læsning.

Will & Agency har besøgt 7-18-årige på skoler og institutioner for at høre fra de unge selv, hvad der påvirker deres lyst og mulighed for at læse. Desuden har de indsamlet data fra TikTok for at belyse digitale læsefællesskaber. Henriette Romme Lund og Nationalt Videncenter for Læsning har lavet en gennemgang af videnskabelig litteratur om børn og unges læsevaner i en digital tidsalder.

Rapporten viser bl.a., at forbedring af læsefærdigheder og konkurrencen om at få et højere og højere lixtal er en drivkraft for læselyst i indskoling, imens pligt begynder at fylde mere på mellemtrinet, og det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

På samme måde bliver personlige præferencer og digitale fællesskaber på for eksempel BookTok vigtigere end lærerne og bibliotekarerne i valg af læsestof, jo ældre man bliver. For 15-18-årige piger fylder et indre følelsesmæssigt liv, når der læses, mens drengene på samme alder efterspørger spænding fra fantastiske fortællinger. De yngre er meget motiveret af at lære om verden, men jo ældre de bliver, jo mere tørster de efter voksent indhold.

Will & Agencys rapport kan læses her, og Henriette Romme Lunds litteraturreview kan læses her.

Seminar
Bogpanelet ønsker at fremme debatten om børn og unges læsning, og inviterer derfor til seminar om undersøgelsen den 22. maj 2024, kl. 16:00-17:30, hos Slots- og Kulturstyrelsen på Hammerichsgade 14, 1553 København.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16