Ny rapport viser stor forskel i adgangen til nyheder gennem abonnement

Det er ikke alle befolkningsgrupper, der er lige tilbøjelige til at abonnere på trykte aviser eller netaviser. Især ældre, højtuddannede og personer med høje indkomster får nyheder gennem abonnement. Det viser en ny rapport fra Kulturministeriet, der udkommer i dag.

Pressemeddelelse
24.01.2022

I 2020 får 45 pct. af danskere på 75 år og derover adgang til nyheder gennem et abonnement på en trykt avis eller netavis. Det er markant flere end blandt de 35-44-årige, hvor blot 12 pct. får nyheder gennem abonnement.

Samtidig er danskere med videregående uddannelser i højere grad tilbøjelige til at abonnere på nyheder end danskere med kortere uddannelser – og andelen stiger, jo længere den videregående uddannelse er. 37 pct. af personer med en lang videregående uddannelse eller Ph.d. får således nyheder gennem abonnement i 2020. Omvendt drejer det sig om henholdsvis 15 og 17 pct. af dem med grundskole eller en gymnasial uddannelse.

Samme tendens gør sig gældende, når der ses på danskernes indkomstniveauer. I 2020 får 50 pct. af danskere med en familieindkomst på mindst 450.000 kr. nyheder gennem et abonnement. For personer med en familieindkomst på op til 150.000 kr. drejer det sig om 12 pct.

Det viser rapporten ”Kort Nyt: Nyhedsabonnementer”, som Kulturministeriet har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Den nye rapport viser, at der er en stor ulighed i forhold til, hvem der får nyheder gennem et abonnement, og hvem der ikke gør. Derfor er det vigtigt, at vi bruger de kommende medieforhandlinger til at sikre, at vi har et troværdigt og relevant dansk nyhedstilbud for alle danskere. Der er i mine øjne særligt behov for at styrke de lokale og regionale medier.

Et velfungerende demokrati har brug for stærke medier, der kan understøtte borgernes demokratiske deltagelse og stå imod de negative effekter af tech-giganternes ugennemsigtige algoritmer. Derfor skal vi modernisere mediestøtten, så den bedre kan medvirke til at holde mediernes udbud relevant i forhold til befolkningens medievaner.”

Rapporten viser desuden at:

  • Personer i hovedstadsområdet får i lidt højere grad nyheder gennem abonnement: 26 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden får nyheder gennem et abonnement på en trykt avis eller netavis. Til sammenligning er andelen lavest i Region Nordjylland, hvor 18 pct. får nyheder gennem abonnement, mens de øvrige regioner placerer sig nogenlunde midt imellem.
  • Adgangen til nyheder gennem abonnement ligger stabilt: Andelen af befolkningen, der får adgang til nyheder gennem et abonnement på en trykt avis eller netavis, har ligget stabilt på mellem 22 og 24 pct. i perioden fra 3. kvartal 2018 til 2. kvartal 2021.

Læs rapporten Kort Nyt: Nyhedsabonnementer her 

Fakta om rapporten

Rapporten Kort Nyt: Nyhedsabonnementer er en del af Kulturministeriets ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, som løbende offentliggør viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

Rapporten er baseret på en særkørsel i Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse, som er en kvartalsvis undersøgelse, der foretages blandt den danske befolkning i alderen 16 år og derover.

Yderligere oplysninger

Pressehenvendelser: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Øvrige henvendelser: Fuldmægtig, Kristina Reseke, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 39 15