Ny retning for folkebibliotekerne

Kulturministeriet og landets seks centralbiblioteker har netop underskrevet rammeaftalen for den næste fireårige periode. Som noget nyt indeholder rammeaftalen tre kulturpolitiske temaspor, der skal styrke folkebibliotekernes indsatser de kommende år.

Pressemeddelelse
01.07.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Centralbibliotekerne spiller en stor rolle i at understøtte bibliotekerne i at skabe spændende tilbud til borgerne. Med de nye temaspor sætter vi de kommende år ekstra fokus på læsning, digital transformation og det gode arbejde med at gøre bibliotekstilbuddene mere relevante for endnu flere – særligt for psykisk sårbare unge, som vi også gerne vil have finder glæde i litteratur, og det væld af aktiviteter, bibliotekerne tilbyder.”

De tre temaspor

Der er besluttet tre kulturpolitiske temaspor, der skal sætte den nationale udviklingsretning for centralbibliotekerne og landets folkebiblioteker de kommende år.

Temasporet ”Kultur for alle” sætter fokus på bibliotekernes arbejde med underrepræsenterede grupper i samfundet og i brugen af biblioteker. Der vil her blive fokuseret særligt på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen. 

Temasporet ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning” bygger videre på bibliotekernes indsatser og samarbejde om at åbne og invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.

Temasporet ”Borgeren i den digitale transformation” understøtter både borgerne og bibliotekerne i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i. Corona-krisen har vist, at der er et stort potentiale for oplysning, deltagelse, fællesskab og kulturelle oplevelser i den digitale verden. 

Centralbiblioteksstrukturen, hvor staten finansierer en overbygning for de kommunale folkebiblioteker, er unik i både det danske og internationale kulturlandskab og har i år eksisteret i mere end 100 år.

Læs mere om centralbibliotekerne og rammeaftalen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16