Nye bestyrelser for Regionale Kunstfonde skal sikre kunst og kultur i hele landet

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop udpeget bestyrelsesledere og bestyrelsesmedlemmer for de to Regionale Kunstfonde, som er Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. De to fonde fortsætter dermed arbejdet med at støtte lokalt forankrede kunstprojekter uden for hovedstaden.

Nyhed
21.01.2022

De Regionale Kunstfonde fortsætter deres arbejde med at skabe grobund for kunstprojekter i alle egne af landet uden for hovedstaden. Samtidig har kulturministeren ændret fondenes kommissorium, så fondene fremover vil styrke deres fokus på geografiske områder med begrænsede kunst- og kulturtilbud og på kunstnerisk produktion, der er forankret i de deltagende regioner.

Højskoleforstander Jakob Bonderup kommer fremover til at stå i spidsen for Den Jyske Kunstfond, mens leder af Forsorgsmuseet i Svendborg, Sarah Smed, indtræder som bestyrelsesleder for Øernes Kunstfond. De to nyudpegede bestyrelsesledere har tidligere bidraget til fondenes arbejde som medlemmer af bestyrelserne, og de vil nu fortsætte arbejdet som ledere. Sammen med Trine Bang, Rikke Andersen, Pia Wirnfeldt og Kristoffer Møller Hansen (medlemmer) udgør de således bestyrelserne for Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond.

Bestyrelserne for de to Regionale Kunstfonde er:

Den Jyske Kunstfond:

  • Jakob Bonderup (bestyrelsesleder), forstander på Engelsholm Højskole
  • Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors
  • Rikke Andersen, spillestedsleder ved Fermaten

Øernes Kunstfond:

  • Sarah Smed (bestyrelsesleder), leder af Forsorgsmuseet i Svendborg.
  • Pia Wirnfeldt, direktør for Clay Keramikmuseum Danmark i Middelfart
  • Kristoffer Møller Hansen, direktør ved Sjællands Teater

Fakta om de Regionale Kunstfonde

De Regionale Kunstfonde består af Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond.  Fondenes formål er at støtte og styrke udviklingen af kunstmiljøer med særligt fokus på geografiske områder med få kunst- og kulturtilbud. Fondene dækker hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden, dog er Bornholm omfattet.

Læs mere om de Regionale Kunstfonde

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16