Nye kulturaftaler løfter kulturen i hele landet

I de næste fire år vil 12 kulturregioner rulle 29 indsatsområder og utallige projekter ud til glæde for især børn og unge. Det sker gennem de såkaldte kulturaftaler, som indgås med kommunerne, og som kulturministeren har underskrevet.

Pressemeddelelse
10.02.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Med de nye aftaler styrker staten og kommunerne sammen børn og unges aktive deltagelse i kulturlivet. Det er for mig den helt centrale nøgle til at udvikle fremtidens kulturliv. Samtidig er lokalt engagement og frihed til nytænkning hjørnesten i konceptet og nøglen til aftalernes succes. Jeg er glad for, at vi har lavet nogle aftaler, der rækker helt frem til 2024, så vi har nogle faste og stabile rammer for kulturregionernes arbejde."

Læs udtalelser fra kulturregionerne her nederst på siden. 

Baggrund

Kulturaftaler er frivillige, fireårige aftaler, som kulturministeren kan indgå med en kommune eller en gruppe af samarbejdende kommuner. Kommunerne i en aftale udgør en kulturregion. I den kommende fireårige periode har 73 kommuner ønsket at indgå en aftale med kulturministeren. Det er 75 procent af alle kommuner. Fokus i kulturaftalerne er at koordinere en fælles indsats for udvikling af kunst- og kulturlivet, og i de kommende fire år vil initiativerne hovedsageligt være rettet mod børn og unge.

Statens bidrag til udviklingsinitiativerne er 20,1 mio. kr. årligt i 2021-24 fra ’Puljen til kultur i hele landet’, som kommer fra udlodningsmidlerne. Sammen med kulturregionernes samlede egenfinansiering på 27,8 mio. kr. i 2021 udgør de den økonomiske ramme for kulturaftalerne.

Aftalerne er underskrevet af kulturministeren, og når de er endeligt behandlet i de enkelte kommuner, bliver de offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Alle kulturaftalerne kan læses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

Udtalelser fra alle Kulturregionerne 

 

Kulturregion Bornholm
”Kulturaftalen giver Bornholm en fantastisk mulighed for at styrke børn og unges kulturelle dannelse og bringe dem endnu tættere på kunst, kultur og natur. De næste fire år vil vi stille skarpt på kultur- og naturarv, demokratisk dannelse og musikalske fællesskaber. Vi vil gerne invitere børn og unge til at bidrage med nye vinkler til fortællingen om Bornholm,” siger Erik Lund Hansen, formand for Kulturregion Bornholm.

Kulturregion Fyn
Vi er rigtig glade for, at vi med den nye kulturaftale kan fortsætte med at styrke og udvikle kulturelle fællesskaber på tværs af Fyn og øerne. De næste fire år vil vi have fokus på at skabe engagerende og nyskabende kunst- og kulturprojekter til børn og unge inden for genren visuel kultur samt lave projekter, der kobler natur, kultur og kunst. Vi glæder os også til at lave kulturaktiviteter, der forbedrer børn, unge og voksnes mentale og sociale sundhed,” siger Lars Erik Hornemann, formand for Kulturregion Fyn. 

Kulturregion KulturKANten
”Jeg ser KulturKANten som en vigtig faktor for udviklingen af kulturområdet i Nordjylland. De muligheder, vi har i kommunerne for igangsætning af udviklingsprojekter styrkes betydeligt ved, at vi går sammen omkring en kulturaftale. I Nordjylland er det samtlige kommuner samt regionen, som deltager i samarbejdet, hvilket skaber store muligheder for gensidig inspiration. Kommunernes deltagelse i arbejdet med KulturKANten er samtidig en stor inspirationskilde for det daglige udviklingsarbejde i kommunerne,” siger Mads Duedahl, formand for KulturKANten og Kulturrådmand i Aalborg Kommune. 

Kulturregion Kulturmetropolen
”I Kulturmetropolen sætter vi i den nye aftale endnu mere fokus på livskvalitet. Ud fra overbevisningen om, at oplevelser med kunst og kultur kan danne grundlaget for meningsfulde liv, uanset baggrund, alder eller social status, vil vi sammen styrke sammenhæng og fællesskaberne for aktive kulturbrugere via musikindsatsen, række ud til nye målgrupper i ungeindsatsen og skabe nye samarbejder i kultur og sundhedsindsatsen,” siger Sengül Deniz, politisk formand i Kulturregion Kulturmetropolen. 


Kulturregion Kulturring Østjylland
”Som formand for Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland glæder det mig utrolig meget, at vi nu har kunnet indgå aftale med kulturministeren om en ny fireårig kulturaftale. En aftale, der løber over fire år, giver os for alvor mulighed for at arbejde i dybden og sikre kvalitet i det kulturelle arbejde i samarbejdet med vores børn og unge,” siger Steen Thomasen, formand for Kulturregion Kulturring Østjylland. 

Kulturregion Midt- og Vestjylland
”Det er dejligt, at kulturaftalen er på plads med Varde Kommune som del af Kulturregion Midt- og Vestjylland. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af kommunerne, og med Varde Kommune går vi nu også på tværs af regionerne. Jeg er glad for, at vi allerede har sat gang i 12 meget forskellige tiltag, der spænder fra at styrke samarbejde mellem grundskoler og musikskoler, over lydkunst i naturen og til fælles talentudvikling på tværs af kultur-, sports-, og erhvervslivet,” siger Johs. Poulsen, formand for Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland
”Jeg er stolt over, at vi i de seks kommuner har landet en meget ambitiøs kulturaftale med to indsatsområder, der begge har børn og unge som omdrejningspunkt. Vores politiske ambition, er at ALLE børn uanset baggrund skal have lige muligheder for at møde kultur og kunst af høj kvalitet,” siger Kulturgruppens formand Carsten Petersen i Sorø Kommune. 

Kulturregion Storstrøm
”I Kulturregion Storstrøm har vi opbygget et stærkt arbejdsfællesskab på tværs af kommunerne, der gør det muligt at skabe og udøve kultur i et omfang, der ikke ville kunne lade sig gøre uden en fælles aftale. De næste fire år fokuserer vi på 1) medinddragelse af børn og unge op til 25 år indenfor især film, design og scenekunst, og 2) hvordan kulturen kan bidrage til den bæredygtige udvikling i kommunerne,” siger René Tuekjær, formand for Kulturregion Storstrøm. 

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 
”For mig er Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med sit danske-tyske partnerskab noget særligt. Via partnerskabet kan vi gennemføre spændende aktiviteter for og med børn og unge, hvor de indgår i meningsfulde kreative fællesskaber og lærer om den fælles kulturarv. Kulturaftalen giver børnene og de unge indsigt og kompetencer, de kan bruge i fremtiden,” siger Kjeld Nørmark Thrane, formand for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.  


Kulturregion Trekantområdet
”I Trekantområdet bringer vi kulturen ud af vante rammer og helt tæt på borgernes hverdag. Vi har et aktivt kulturliv med mange stærke kulturaktører, som vi gerne vil styrke endnu mere. Derfor har vi fokus på medskabelse – især blandt børn og unge. Vi vil bruge den nye kulturaftale til at udfordre og forme fremtidens kulturliv i Trekantområdet. Og det vil vi gøre med fokus på udsyn og læring,” siger Jesper Elkjær, formand for Kulturregion Trekantområdet. 


Kulturregion Østjysk Vækstbånd
”Med den nye kulturaftale i hånden kan vi i de fire kommuner, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, tage arbejdstøjet på og sammen etablere nye udviklingsarenaer i kulturregionen med fokus på børne- og ungekultur og målgruppens aktive involvering i kunst og kultur,” siger Mads Panny, formand for Kulturregion Østjysk Vækstbånd.

Kulturregion Aarhus 
”Jeg er godt tilfreds med den nye kulturaftale. Børn og unge er et af vores fokusområder i Aarhus, og nedlukningen har kun gjort behovet for tilbud til børn og unge endnu større. Derfor er jeg glad for, at der er indgået en aftale, som ikke mindst har fokus på denne gruppe,” siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16