Nye kulturinitiativer skal gøre hovedstaden mere attraktiv

Som led i regeringens nye udspil "Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet" indgår fem nye initiativer, der bl.a. skal styrke kulturen, arkitekturen, idrætten og parkerne i hovedstaden.

Pressemeddelelse
24.01.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

"Regeringen vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark. København – hele Danmarks hovedstad – er en vigtig motor i den sammenhæng. Kulturen er en forudsætning for det meningsfulde og gode liv. Derfor spiller kulturen også en vigtig rolle i regeringens hovedstadsplan, der indeholder en række konkrete initiativer, som bl.a. skal styrke arbejdet med hovedstadens idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, parker og arkitektur. Samtidig skal vi fortsat prioritere arbejdet med at tiltrække de store internationale sportsbegivenheder til Danmark – det gælder ikke mindst det vigtige, tværgående samarbejde, der skal trække Tour de France til Danmark og gøre København til vært for en åbningsetape. Det vil være en stor ting for alle de mange cykelinteresserede danskere!"

Følgende initiativer fra Kulturministeriet indgår i regeringens udspil

  • Der udarbejdes i samarbejde med relevante parter en samlet analyse af behovet for nye idrætsfaciliteter i hovedstaden frem mod 2030. Analysen skal hjælpe kommunerne med at planlægge og prioritere idrætsfaciliteter ud fra fremtidige behov i forbindelse med byudviklingen.
  • Kulturministeriet og Erhvervsministeriet ønsker at tiltrække store internationale sportsbegivenheder til Danmark og vil fortsat arbejde for, at København bliver vært for en åbningsetape af Tour de France.
  • Slots- og Kulturstyrelsen etablerer et samarbejde med kommunerne i hovedstaden om at udvikle stærke by- og kulturmiljøer og en fælles tilgang til arkitektur i hovedstadskommunerne. 
  • Slots- og Kulturstyrelsen indgår i et fortsat partnerskab med Realdania og kulturelle institutioner i området ved Slotsholmen om bl.a. fælles skiltning, større sammenhæng, fælles markedsføring og events for at skabe et levende og aktivt byrum i hjertet af hovedstaden.
  • Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder i samarbejde med relevante parter en samlet strategi for alle hovedstadens parker for at sikre optimal udnyttelse, sammenhæng og samspil med bevaringsforpligtelserne.

Baggrund om regeringens hovedstadsudspil

Regeringens plan for hovedstadsområdet rummer i alt 52 initiativer, der skal styrke erhverv og forskning, imødekomme øget transportbehov, sikre flere boliger og ikke mindst gøre hovedstaden mere aktiv, levende og grøn. Det er regeringens vision, at hovedstaden også fremover er en af de bedste storbyer i Nordeuropa at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i. Det er vigtigt for hele Danmark, at hovedstaden er internationalt konkurrencedygtig i sammenligning med andre nordeuropæiske hovedstæder.

Danmarks hovedstad. Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16