Nye medlemmer af Det Særlige Bygningssyn

Kulturminister Joy Mogensen har beskikket 13 nye medlemmer til Det Særlige Bygningssyn. Ministeren har udpeget Jens Toftgaard som ny formand for synet, der sidder frem til 31. juli 2023.

Nyhed
07.02.2019

Kulturminister Joy Mogensen har beskikket 13 nye medlemmer til Det Særlige Bygningssyn for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Jeg er utrolig glad for, at Jens Toftgaard har sagt ja til at blive formand for Det Særlige Bygningssyn. Jens har som kulturarvschef ved Odense Bys Museer og med en master i offentlig ledelse de helt rette kompetencer til at sidde som formand for Det Særlige Bygningssyn. Desuden har Jens de sidste fire år fungeret som menigt medlem i bygningssynet, så vi får bevaret og videreført en solid viden om bygningssynets arbejde.

Samtidig vil jeg gerne sige en stor tak til Lars Juel Thiis, som har udført et godt stykke arbejde som formand for synet. Også en stor tak til de øvrige medlemmer af synet, som nu udtræder.”

Baggrund

Bygningsfredningsloven har til formål at værne om landets bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi. Det Særlige Bygningssyn er rådgiver for Kulturministeren i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål, og indstiller blandt andet bygninger til fredning. Det Særlige Bygningssyn er endvidere tilknyttet Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling, og bidrager derfor også til forvaltningen af bygningsfredningsloven.

Blandt bygningssynets medlemmer skal der være repræsenteret faglige kompetencer inden for arkitektur og kulturhistorie, men også andre faglige kompetencer kan være repræsenteret. 
Kulturministeren har udpeget Jens Toftgaard som formand for Det Særlige Bygningssyn. Jens Toftgaard er kulturarvschef ved Odense Bys Museer, og varetager museets forskning, samlinger og arbejde med kulturarven i landskabet og byen. Medlemmerne er:

 • Jens Toftgaard, ph.d. og kulturarvschef på Odense Bys Museer
 • Nicolai Bo Andersen, arkitekt fra Institut for Bygningskunst og Kultur samt underviser ved Arkitektskolen i København
 • Gemma Lalanda, arkitekt og medindehaver af Frank Maali & Gemma Lalanda
 • Jens Baumann, arkitekt og indehaver af Baumann Arkitekter
 • Mette Slyngborg, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer
 • Ulla Kjær, seniorforsker og dr.phil., Nationalmuseet 
 • Lisbet Wolters, arkitekt og stadsarkitekt i Vejle Kommune
 • Sara Aasted Paarup, arkitekt og kontorchef for Byudvikling og Planlægning i Erhvervsstyrelsen
 • Peter Hee, arkitekt og 2. suppleant i Landsforeningens bestyrelse
 • Thomas Garth-Grüner, bestyrelsesmedlem i BYFO
 • Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt og indehaver af Landscape visions
 • Thina Wallin, arkitekt, byplanlægger og afdelingsleder i Aalborg Kommune
 • Frank Allan Rasmussen, museumschef på Museet Frederiksværk
 • Jens Toftgaard, Ulla Kjær, Peter Hee og Mette Slyngborg sad også i bygningssynet i forrige periode.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Nyheden er opdateret den 3. oktober 2019 med korrektion af Det Særlige Bygningssyns opgaver og kompetencer.