Nye medlemmer til fire idrætsbestyrelser

Kulturminister Joy Mogensen har beskikket nye bestyrelsesmedlemmer i Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark. De nye bestyrelser går i gang med arbejdet 1. januar 2021,

Nyhed
15.12.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Mange kompetente personer kommer til at gøre en indsats for idrætten. Med de mange nye medlemmer får bestyrelserne en god blanding af nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer, som til sammen repræsenterer en bred vifte af kompetencer inden for bredde- og eliteidræt men også inden for andre områder som arkitektur/byggeri, turisme, markedsføring og lægevidenskab.

Samtidig vil jeg gerne takke de medlemmer, som nu træder ud af bestyrelserne, for det arbejde og engagement, de har lagt til gavn for idrætten de sidste fire år.”

Anti Doping Danmarks bestyrelse beskikkes i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt og bestyrelserne i henholdsvis Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark beskikkes i henhold til udlodningsloven.

De nye beskikkelser gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Sådan ser bestyrelserne ud pr. 1. januar 2021:

Anti Doping Danmark

 • Leif Mikkelsen (fmd.), tidl. MF,
 • Poul Gade, advokat Bech Bruun
 • Ditte Okholm-Naut, direktør Gym Danmark
 • Bente Skovgaard Kristensen, direktør, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune (ny)
 • Lars Pedersen, overlæge Bispebjerg Hospital (ny)
 • Henrik Puggaard*, advokat Kammeradvokaten (ny)

Idrættens Analyseinstitut

 • Carl Holst (fmd.), tidl. MF
 • Christine Dartsch, Leder af Centrum för idrottsforskning i Stockholm
 • Mette Trangbæk Hammer, rektor på Greve Gymnasium
 • Trine Bendix Knudsen, strategi- og projektkonsulent, IDA
 • Tania Dethlefsen, forstander Gerlev Idrætshøjskole (ny)
 • Kenneth Thue Nielsen, ejer methods.dk (ny)

Lokale og Anlægsfonden

 • Carl Christian Ebbesen (fmd.), 2. næstformand, Københavns Borgerrepræsentation
 • Hans Natorp, næstformand DIF
 • Nels Petersen, næstformand DGI
 • Helle Friis Kristiansen, forbundsstyrelsesmedlem i Firmaidrætten
 • Tina Saaby, stadsarkitekt Gladsaxe Kommune (ny)
 • Lars Stentoft, direktør for Kultur og Udvikling, Viborg Kommune (genbeskikkes)
 • Katja Moesgaard, cand.merc.jur. (ny)

Sport Event Denmark

 • H. C. Østerby (fmd.), borgmester Holstebro
 • Benedikte Kiær, borgmester Helsingør
 • Dorthe Vibjerg, adm. direktør Sparta
 • Elisabeth Milton, head of global hr, Falck (genbeskikkes)
 • Erik Kristensen**, fritids- og landdistriktschef i Aalborg Kommune (ny)
 • Kit Lykketoft, director of convention Wonderful Copenhagen (ny)

*udpeget af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark 

**udpeget af DIF, DGI og Firmaidrætten

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16