Nye midler skal hjælpe flere udsatte ind i idrætsfællesskaber

Med i alt 3,1 mio. kr. får tre forskellige idrætsaktører nye midler til at hjælpe flere udsatte til at dyrke idræt.

Pressemeddelelse
01.02.2021

Det drejer sig om organisationen GAME, der udbyder gadeidræt, Landsforeningen af Væresteder og Idræt for Sindet. Pengene skal være med til at igangsætte aktiviteter i en tid præget af Corona-krisen.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Corona-krisen må ikke blive en i aktivitetskrise. Der er det rigtig vigtigt, at der også er alternative idrætstilbud til udsatte borgere, som af forskellige grunde ikke får meldt sig ind i fodboldklubben eller håndboldforeningen. At blive en del af et idrætsfællesskab kan gøre en forskel for den enkelte og måske også åbne nye muligheder samt skabe motivation og selvværd.”

Gadesport giver unge fællesskab

Organisationen GAME udbyder gadeidræt, der forener sport og kultur og bruger trænere, der kan fungere som forbilleder. GAME's fokus er på udsatte unge og er placeret flere steder i landet, herunder i Esbjerg, København, Aalborg og Viborg. GAME har siden 2002 faciliteret mange forskellige gadeidrætsinitiativer som f.eks. basketball, skating og street-fodbold, og på den måde hjulpet unge ind i fællesskaber og introduceret dem for idrætsverdenen. GAME får 1,5 mio. kr. til at arrangere aktiviteter for.

Idrætstilbud til socialt udsatte borgere

Sport for LIVET under Landsforeningen af Væresteder arbejder med at udbyde idrætstilbud til socialt udsatte borgere. Landsforeningen af Væresteder har siden 2005 arbejdet med sport og idræt som socialfagligt redskab, fordi socialt udsatte er en såkaldt idrætssvag gruppe, som ikke søger den etablerede foreningsidræt eller øvrige idrætstilbud. Gennem Sport for LIVET laver Landsforeningen af Væresteder blandt andet landsdækkende idrætsarrangementer inden for forskellige idrætsgrene og med deltagelse af over 6000 socialt udsatte borgere i 2019. De modtager 800.000 kr. 

Psykisk sårbare mødes om idrætten

Idræt for Sindet under Dansk Arbejder Idrætsforbund arrangerer idrætsarrangementer, hvor borgere med psykisk sårbarhed, kan mødes om forskellige idrætsaktiviteter i et socialt fællesskab. Idræt for Sindet udbyder forskellige aktiviteter f.eks. badminton, floorball og cirkeltræning. De modtager 800.000 kr. 

Fakta: Færre udsatte borgere dyrker idræt

Mens størstedelen af den brede befolkning er idrætsaktiv, er der færre udsatte borgere, der dyrker idræt og får del i de fællesskaber, som følger med et idrætsaktivt liv. 

  • 47 pct. af voksne, der højst har gennemført en grunduddannelse, er idrætsaktive, mens tallet er 72 pct. for voksne, der har gennemført en lang uddannelse.
  • 17 pct. af ledige på kontanthjælp er idrætsaktive, mens tallet er 69 pct. for funktionærer.
  • 60 pct. af børn, hvor begge forældre er arbejdsløse, dyrker idræt, men tallet er 85 pct., hvis begge forældre er i arbejde.
  • 61 pct. af børn, hvor begge forældre er født uden for Europa, dyrker idræt, mens tallet er 84 pct. for børn, hvor begge forældre er født i Danmark.

Kilde: Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden, Idrættens Analyseinstitut 2018.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16