Kulturministeriet har sendt lovforslag i offentlig høring

Lovforslaget har til formål at hindre svig og svindel med offentlige midler udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen gennem COVID-19-kompensationsordninger mv.

Nyhed
06.08.2021

Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om Slots- og Kulturstyrelsen vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område i offentlig høring. Lovforslaget har til formål at hindre svig og svindel med offentlige midler udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen gennem COVID-19-kompensationsordninger mv. Med lovforslaget styrkes Slots- og Kulturstyrelsens kontrol med udbetalinger af COVID-19-kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er fredag d. 3. september 2021.

Hent høringsmaterialet på høringsportalen 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16