Nyt Medienævn er udpeget og klar til at håndtere digital medieudvikling

Kulturministeren har udpeget nye medlemmer til Medienævnet. Med stærke digitale kompetencer og stor forståelse for medieudviklingen har det nye Medienævn gode forudsætninger for at håndtere en fremtidig udvikling af mediestøtten.

Pressemeddelelse
Nyhed
22.12.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Det er et stærkt og fagligt meget kompetent nævn, der nu træder til med mediejurist Vibeke Borberg i spidsen. Jeg går ind til de kommende medieforhandlinger med en ambition om at lægge sporene til en mediestøtte, der i langt højere grad end i dag kan favne den digitale udvikling og understøtter pluralisme og innovation. Det har derfor været vigtigt for mig at sammensætte et nævn, der har et skarpt øje for udviklingen i mediebranchen, og som kyndigt kan forvalte støtten til medier – også efter de ændringer, som måtte komme med en ny medieaftale. Det glæder jeg mig over, at det nye nævn kan.”

Medienævnet består per 1.1. 2022 og frem til 31.12. 2025 af:

  • Advokat og ph.d. Vibeke Borberg (formand)
  • Journalist Per Lyngby
  • Rådgiver og partner Sofie Hvitved
  • Digital medierådgiver Camilla Mehlsen
  • Vicedirektør Marie Louise Gørvild
  • Sekretariatschef Karin Mette Thomsen (udpeget på baggrund af indstilling fra Dansk Journalistforbund
  • Forlagschef og forstander Mathias Bruun (udpeget på baggrund af indstilling fra Danske Medier)

Fakta om Medienævnet

Medienævnet behandler ansøgninger og træffer afgørelse om tilskud til trykte nyhedsmedier og nyhedsmedier, der udkommer på nettet efter Lov om mediestøtte. Det drejer sig bl.a. om redaktionel produktionsstøtte, som er et tilskud baseret på mediernes redaktionelle omkostninger og innovationsstøtten, som er projekttilskud til etablering af nye nyhedsmedier og til udvikling af eksisterende nyhedsmedier.

Medienævnet fører derudover tilsyn med, at tilskudsmodtagerne overholder støttevilkårene.

Medienævnet er nedsat af kulturministeren og består af syv medlemmer, som tilsammen repræsenterer ekspertise inden for nyhedsformidling, driftsøkonomi, mediemarkedet, journalistisk innovation, medieforbrug samt mediernes demokratiske funktion og teknologiske udvikling.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16