Nyt radio- og tv-nævn på plads

Kulturministeren har udpeget medlemmer til Radio- og tv-nævnet. Det nye nævn har fået styrket de mediefaglige kompetencer som følge af en lovændring, der blev vedtaget før jul.

Pressemeddelelse
18.01.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Det har været en vigtig prioritet for mig, at vi skulle styrke de mediefaglige kompetencer i nævnet. Det var også grunden til den lovændring, jeg satte i gang, og som faldt på plads før jul. 

Jeg synes, at vi har fået sammensat et stærkt og fagligt kompetent Radio- og tv-nævn med kvalificeret praktisk medieerfaring og juridisk tyngde med formand Søren Sandfeld Jacobsen og næstformand Lisbet Dyerberg for bordenden. Det er vigtigt, at vi har et kompetent Radio- og tv-nævn, der kan løse de mange og komplekse opgaver, nævnet er sat i verden for at løse."

Fakta om Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet består pr. 1. januar 2021 og frem til 31. december 2024 af: 

•    Professor i jura, phd., Søren Sandfeld Jakobsen (Formand)
•    Direktør, cand. jur. Lisbet Dyerberg (Næstformand)
•    Direktør, cand. jur., Ulf Lund
•    Udviklingsdirektør, cand.jur., Merethe Eckhardt (genudpegning)
•    Professor, phd. i kultur- og Medievidenskab, Hanne Bruun 
•    Chefredaktør, Rikke Bekker, (udpeget på baggrund af indstilling fra Danske Medier)
•    Journalist, Kristian Danholm, (udpeget på baggrund af indstilling fra Dansk Journalistforbund) 
•    Journalist, selvstændig rådgiver, Gitte Rabøl 
•    Revisor, Peter C. Madsen (genudpeget af samarbejdsforum for Danske Lytter-og Seerorganisationer)
 
I særlige sager jf. radio-og fjernsynslovens § 39, stk. 2 udvides Radio- og tv-nævnet med:  

•    Byretsdommer, Elisabeth Michelsen (formand), (genudpeget af Den Danske Dommerforening)
•    Professor i strafferet, phd. Trine Baumbach, (genudpegning)

Tilsammen dækker medlemmerne juridiske kompetencer (herunder særlig strafferetlig indsigt), økonomisk/administrative kompetencer, medieforskningskompetencer samt praktisk mediefaglige kompetencer.

De tidligere medlemmers beskikkelsesperiode udløb ved årsskiftet 20/21.

Læs mere om Radio- og tv-nævnet

Fakta om lovændringen 


Med ændringen af Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, er det blevet fastlagt, at der i Radio- og tv-nævnet skal være kompetencer inden for praktisk mediefaglighed repræsenteret. Radio- og tv-nævnet er med lovændringen blevet udvidet til 11 medlemmer mod 10 i dag, hvoraf mindst tre repræsenterer praktisk mediefaglighed inden for henholdsvis tv, radio og nye medier. Danske Medier og Dansk Journalistforbund indstiller hver to kandidater til kulturministeren med praktiske mediefaglige kompetencer.

Læs mere hos retsinformation.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16