Open Call: Bestyrelsesmedlemmer til de kunstneriske uddannelser

De syv statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturmi-nisteriet skal have bestyrelser for første gang.

Nyhed
15.09.2022

Jagten er derfor nu sat ind for at finde de rette kandidater, der skal varetage den overordnede strategiske ledelse af institutionerne og have det overordnede ansvar for deres drift, strategi, økonomi og udvikling.

Open call

Alle interesserede, der opfylder profilen for bestyrelsesmedlemmer, opfordres til at melde sig på banen. Både privatpersoner, branche- og lønmodtagerorganisationer, studenterorganisationer m.fl. kan komme med kandidatforslag til kulturministeren, der udpeger bestyrelsesmedlemmerne.

Er det dig, de kunstneriske uddannelser har brug for?

Det står dig frit for, om du vil indstille dig selv eller andre kandidater, du mener vil være de helt rigtige, til de nye poster. I en bred politisk aftale om de kunstneriske uddannelser er der fastsat en kompetenceprofil, som beskriver, hvad bestyrelsen som samlet enhed skal kunne. Det er derfor ikke forventningen, at du eller den kandidat, du vil indstille, har erfaring og viden inden for alle fire områder. Men du skal kunne nikke til ét eller flere punkter herunder:

  • Erfaring med ledelse, strategi og udvikling
  • Indsigt i og kunstnerisk erfaring fra det kunstfelt og de brancher, som den pågældende institution skal uddanne til, og gerne bredere viden om kulturlivet i Danmark og internationalt
  • Erfaring med og viden om udvikling og drift af uddannelsesinstitutioner
  • Kompetencer inden for økonomi, jura og HR.                                                                                       

Sådan indstiller du

Hvis du ønsker at indstille dig selv eller en anden til en bestyrelsespost for en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, kan du læse mere om rammer og vilkår samt ansøgningsproces her.

Deadline for indstilling af kandidater er d. 1. november 2022 kl. 12.00.

Fakta om bestyrelserne

Bestyrelserne indføres som led i en bred politisk aftale, indgået af Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, og Kristendemokraterne, om styrkelse af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. I aftalen fremgår det også, at bestyrelsesmedlemmerne først udpeges efter, at der er gennemført en åben annoncering. Hver bestyrelse vil bestå af syv medlemmer i alt, hvor fire eksterne medlemmer, herunder formanden, udpeges af kulturministeren og tre medlemmer vælges blandt studerende og medarbejdere på institutionerne. Med bestyrelsesopgaverne for de eksterne medlemmer følger et honorar. Bestyrelserne forventes at gå i gang med arbejdet i starten af 2023 under forudsætning af, at lovforslag vedrørende ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet vedtages i Folketinget.

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet er: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole og Den Danske Scenekunstskole.

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16