Over 300 millioner til kulturlivet

Et bredt flertal i Folketinget er enige om fordelingen af midler til kulturlivet, som løber op i 324 mio. kr. Der er enighed om at styrke en lang række kulturelle områder lige fra musik og scenekunst til billedkunst og lokalarkiver.

Pressemeddelelse
24.05.2023

Kulturministeren er sammen med Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige blevet enige om fordelingen af midler til det kulturelle område.

Der er afsat 2,75 mio. kr. til kunstcenteret Copenhagen Contemporary og 2 mio. kr. til Sammenslutningen af Lokalarkiver, der skal sikre, at de mange frivillige på arkiverne kan få bedre vejledning i at håndtere de komplekse regler for databeskyttelse.

De musikalske grundkurser (MGK), der forbereder unge til optagelse på videregående musikuddannelser, er også en del af fordelingen. Der er blevet afsat 1,7 mio. kr. til at kompensere MGK Midt-Vest, MGK Sjælland og MGK Sydjylland i 2024, da den midlertidige kompensation til MGK-centrene for en omfordeling, som Statens Kunstfond tidligere har foretaget, står til at udløbe ved udgangen af 2023.

Listen over alle formål kan læses her.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Det er i samarbejde med Folketingets partier lykkedes at støtte en bred vifte af spændende initiativer, hvor der samlet er uddelt over 300 mio. kr. til kulturlivet i hele landet. Danmark er en kulturnation, og jeg er utrolig glad for igen at kunne støtte op om nye initiativer, der kan både kan skabe glæde lokalt og sætte strøm til de kulturelle metropoler. Jeg præsenterede for nyligt en musikhandlingsplan med et væld af initiativer, som gav et historisk løft til musikken. Musikken fylder også på aktstykket, hvor vi støtter flere festivaler og samtidig sikrer gode vilkår for vores unge talenter på MGK-centrene. Det glæder mig også, at der på aktstykket prioriteres midler, der kan være med til at vise omverdenen, hvordan den lidt smallere danske kultur også er verdensklasse. Eksempelvis gennem Copenhagen Opera Festival, udstillingsstedet Copenhagen Contemporary og mange andre initiativer.”

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen siger:

”Det er et stærkt kulturelt aktstykke, som bredt understøtter kulturen og kunsten i hele landet og internationalt. Jeg er særligt glad for det vigtige og stærke fokus på børn og unges møde med kulturen. Med midler til bl.a. Huskunstnerordningen og til Kulturprinsens vigtige arbejde med at blive nationalt videnscenter for at sikre alle børn og unges ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag. Jeg glæder mig også over nye midler til Arbejdermuseet og Industrimuseet, som med et nyt projekt skal formidle dansk kulturarv inden for industriproduktion og håndværk med henblik på at inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.”

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:

”Jeg er glad for, at vi med årets aktstykke støtter en bred palette af initiativer i hele landet og for alle aldersgrupper. Vi når bredt ud i kulturlivet og støtter bl.a. de musikalske grundkurser (MGK), som uddanner dygtige musikere. Vi holder også hånden under Aveny-T, som er presset økonomisk. Alt i alt er det et aktstykke, som vil gøre en forskel i kulturlivet.”

Socialistisk Folkepartis kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:

“For SF er det vigtigt, at vi fortsætter med at prioritere kulturen og særligt de aktiviteter, der retter sig mod børn og unge samt sociale formål. Vi har større ambitioner, men med denne aftale får vi alligevel prioriteret nogle vigtige projekter som Kulturprinsen og de sociale teatre. Det har ligeledes været vigtigt at holde hånden under det hårdt prøvede teater Aveny-T og et tilskud til Engage festivalen der arrangeres af veteranforeningen, så de kan styrkes oven på tiden med corona.”

Danmarksdemokraternes kulturordfører Søren Espersen siger:

”Det Kulturelle Aktstykke er meget omfattende – med masser af gode tiltag. Men som i enhver politisk aftale vil der være enkelte ting, som ikke alle er lige vilde med – således også i denne omfattende aftale. Det fjerner dog ikke det overordnede billede, som er glimrende. For Danmarksdemokraterne har vi især interesseret os for den kunst og kultur, som er ude i Provinsen – og specielt har vi gjort en god indsats for at få ”Nordkraft Big Band” på aftalen. Vi sikrer et årligt statstilskud på 1,5 mio. kroner, som virkelig vil kunne gøre gavn for det herlige nordjyske band.”

Liberal Alliances kulturordfører Katrine Daugaard siger:

”Kulturen spiller en helt afgørende rolle for vores samfund og danskernes liv. LA er derfor glade for at være med i det kulturelle aktstykke, hvor en lang perlerække af kulturinstitutioner og projekter er sikret penge de næste fire år. Særligt glæder det os at have sikret Odense Jazz orkester 500.000 kr. som hjælp til at fremme deres store arbejde, hvor de som professionelt og højt anerkendt orkester gør et kæmpe arbejde for at fremme den rytmiske musik på tværs af genre, institutioner og alder. HC Andersens hus er med LA’s hjælp også sikret 1 mio. kr. til fortsat at udvikle deres spændende undervisnings- og digitaliseringsprojekt.” 

Det Konservative Folkepartis kulturordfører Helle Bonnesen siger:

”Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at der blev afsat penge til Aveny-T på Frederiksberg. Med aftalen har vi sikret, at teatret har økonomi til at kunne fortsætte. Det ville være et stort tab at miste denne vigtige teaterscene på Frederiksberg, som har givet os så meget kvalitet igennem årene.” 

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard siger:

”Igen i år formidler det kulturelle aktstykke penge til rigtig mange gode og spændende kulturelle projekter, som vil blive til gavn og glæde rundt omkring i landet. Det har Enhedslisten bidraget til og kan naturligvis kun støtte. Alligevel vil vi opfordre til, at der inden næste år gennemføres en grundig overvejelse om, hvorvidt denne politisk besluttede støtte til en lang række mere eller mindre enkeltstående projekter er den bedste måde at understøtte kulturlivet på - eller om der kan findes en anden og mere strategisk måde, hvorpå de trods alt sparsomme ressourcer til kulturen kan fordeles. Enhedslisten ser frem til at deltage i den diskussion.”

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe siger:

”Det kulturelle aktstykke er jo på en måde kulturens egen finanslov. Det udgør en nødvendig rygrad for store dele af vores kulturliv, men er også med til at understøtte udvikling og fornyelse. Sådan er det også denne gang, og jeg synes, det er et stærkt signal, at vi er en så bred kreds af partier, der står bag det.”

Dansk Folkepartis kulturordfører Mikkel Bjørn siger:

”Vi er i Dansk Folkeparti glade for, at vi på det kulturelle aktstykke har været med til at finde penge til en lang række fornuftige formål, herunder H.C. Andersen-centret, Skibsbevaringsfonden, fortsættelse af bevillingen til arkivformål samt en – hvad Dansk Folkeparti har kæmpet for - fornyet tildeling af midler til Ordnet.dk, der kæmper for viden om og formidling af det danske sprog. Vi havde gerne set en forøgelse af midler til bevaring og restaurering af fortidsminder, vedligehold af middelalderkirker samt en særlig støtte til online-leksikonet, Lex.dk. Desværre vokser træerne ikke ind i himlen. Med ovenstående bevillinger, heriblandt også en fortsat støtte til Danmarks-samfundet samt et løft til udviklingen af unge dirigenter, er vi dog overordnet positive medunderskrivere på den samlede aftale!”

Alternativets kulturordfører Franciska Rosenkilde siger:

”I Alternativet mener vi, at et levende kunst- og kulturliv i alle former er afgørende for menneskers trivsel. Derfor er vi glade for, at alle former for kultur – fra den smalle til den mere brede - er blevet tilgodeset.”

Moderaternes kulturordfører Lean Milo siger:

“Det er med stor glæde, at der i kulturaktstykket er midler til flere markante kulturinstitutioner der på hver deres måde definere vores storby, København. Særligt vil jeg gerne fremhæve Copenhagen Contemporary, som en pioner i kulturen, modtager øget støtte i en svær tid. Dertil vigtigt at fremhæve både Copenhagen Opera festival og Concerto Copenhagen, der på hver deres måde når ud i hjørnerne af dansk kulturliv til inspiration for mange.”

Fakta

Det følger af udlodningsloven, at kulturministeren årligt skal fordele udlodningsmidlerne til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne kommer primært fra Danske Spil A/S’ overskud. Inden midlerne udmøntes, skal det godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16