Overblik: Tre hjælpepakker på kulturområdet forlænget

En bred aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet betyder, at en omfattende økonomisk genopretningspakke fremover vil erstatte de eksisterende hjælpepakker.

Nyhed
15.06.2020

For en række af de hjælpepakker, der er tilknyttet Kulturministeriets område, betyder det en forlængelse på 1 måned frem til 8. august 2020.

Kulturministeriets hjælpepakker der forlænges til 8. august: 

  • Kompensationsordningen for højskoler, Folkeuniversitetet, aftenskoler og daghøjskoler
  • Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst
  • Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (nødpulje)

Forlængelsen gælder for de hjælpepakker, der hidtil har været planlagt afsluttet d. 8. juli. Forlængelserne vil i alt beløbe sig til ca. 120 mio. kr.

For alle tre hjælpepakker vil Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer ordningerne, opdatere om nærmere retningslinjer.

Læs hele aftalen om genopretning af om genopretning af dansk økonomi og udfasning af hjælpepakker

Se overblik over alle hjælpepakker på Kulturministeriets område 

Erhvervsministeren vil desuden forhandle videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Der afsættes 700 mio. kr. hertil i 2020. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16