Politisk aftale om kulturelle initiativer

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er enige om at prioritere 19 initiativer på det kulturelle aktstykke. Partierne vil afsætte penge til bl.a. at styrke kulturens rolle i den grønne omstilling, Museet KØN, Martin Andersen Nexø Fonden og Aveny-T. Aktstykket er på 26,7 mio. kr. og skal godkendes af Finansudvalget.

Nyhed
22.09.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Regeringen har prioriteret kulturlivet markant. Vi har afskaffet den tidligere borgerlige regerings årlige besparelser, så vi med et langt og sejt træk har skabt tryghed om bevillingerne på store dele af kulturområdet i stedet for kortsigtede lappeløsninger. Derudover har vi med de årlige udlodningsmidler, som er øremærket kulturlivet, mulighed for at støtte og søsætte en række spændende projekter med opbakningen fra regeringens støttepartier. Så snart Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykket, kan pengene komme ud og gøre en forskel i kulturlivet.”

Charlotte Broman Mølbæk (SF) siger:

”Jeg er glad for, at vi med denne aftale laver en investering i kulturen, som både sikrer nuværende vigtige kulturtilbud, understøtter nye spændende initiativer men også investerer i udviklingen af kulturelle institutioner og initiativer, der styrker formidling og kunsten herhjemme som internationalt. Det er nødvendigt, at vi fortsætter med at støtte kulturen fremfor at skære i den, som tidligere flertal har gjort.”

Zenia Stampe (RV) siger:

“Det er nogle spændende, men også meget forskellige initiativer, vi har valgt at give penge til i denne runde. Det viser noget om bredden i vores kulturliv, men også hvordan kulturen kan bruges til at løfte andre dagsordener. Fra musikeksport over ligestilling til børn og unges trivsel. “

Ida Auken (S) siger:

“Kulturlivet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi nu laver et helt center for kulturlivets klimaindsats. Derudover har det været vigtigt for mig at holde hånden under Aveny-T på Frederiksberg samt at få flere unge ind i kulturlivets bestyrelser.”

Fakta

Partierne har lavet en politisk aftale for de resterende udlodningsmidler på det kulturelle aktstykke for 2022/2023.

Med den politiske aftale er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles. Næste skridt er, at Folketingets Finansudvalg skal tage stilling til bevillingen, og man kan derfor som tilskudsmodtager først regne med pengene, når Finansudvalget har godkendt aktstykket.

Kulturministeriet vil snarest muligt sende aktstykket til Folketingets Finansudvalg.

Herunder er de nye indsatser, som partierne har valgt at medtage på det kulturelle aktstykke for 2022-2023.

Seed-funding til et center for bæredygtighed i kulturen: 3.000.000 kr.
Danske Taler: 800.000 kr.
Non-profit medieorganisationen The Why: 500.000 kr.
Unges involvering i kultur: 200.000 kr.
Ekstra bevilling til tidsskriftsstøtteudvalget: 2.000.000 kr.
Kunst & Kultur i balance: 1.000.000 kr.
Turning Tables: 2.000.000 kr.
Museet KØN: 2.000.000 kr.
MXD (Music Export Denmark): 3.000.000 kr.
Tønder Hall of Fame/Folkemusikmuseet: 2.000.000 kr.
Martin Andersen Nexø Fonden: 1.000.000 kr.
H.C. Andersen Centeret: 1.700.000 kr.
Arbejderhistoriefestival 425.000 kr.
Aveny-T: 2.000.000 kr.
Rettighedsalliancen 2.000.000 kr.
Kunst på arbejde 1.500.000 kr.
Pulje til performance tolkning (døve) af koncert/teatre mm. 1.000.000 kr.
Moesgaard Museum – bevaring af ukrainsk kulturarv 65.000 kr.
Tilskud til drift af Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 500.000 kr.

Initiativbeskrivelserne kan ses her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16