Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner

Regeringen og V, K, SF, RV, EL og ALT er enige om at udmønte en pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende.

Pressemeddelelse
Nyhed
26.10.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Sidste år besluttede et bredt flertal i Folketinget at målrette en pulje til de kulturinstitutioner, der var særligt hårdt ramt af covid-19-restriktionerne. Vi er nu blevet enige om at sætte puljen i søen, så særligt nødlidende museer, zoologiske anlæg, kunsthaller og videnspædagogiske aktivitetscentre med forventet driftsunderskud i 2021 som følge af covid-19 kan søge puljen og få tilskud til dækning af underskuddet.”

Partierne (S, EL, SF, RV, K, V og ALT) bag aftalen om genåbning af de generelle kompensationsordninger er enige om udmøntningen af en pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende. Puljen på 10,0 mio. kr. er målrettet kulturinstitutioner, der kan sandsynliggøre et driftsunderskud i 2021, der skyldes et fald i publikumsrelaterede indtægter. Puljen blev aftalt i december 2020 i forbindelse med forhandlingerne om genåbning af kompensationsordninger, da covid-19-restriktionerne blev genindført efter stigende smitteudbrud.

Fakta

Puljen er på 10,0 mio. kr. Der ydes et ekstraordinært driftstilskud som bidrag til at dække driftsunderskud hos kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende, som kan dokumentere/sandsynliggøre et forventet driftsunderskud i 2021. Driftsunderskuddet skal blandt andet som følge af covid-19 kunne tilskrives fald i entréindtægt eller anden publikumsrettet indtægt i 2021 som følge af fald i antal betalende besøgende (herunder turister) mv. i forhold til 2019 eller seneste normalår før covid-19.

Puljen er målrettet følgende institutionstyper:

  • Statsanerkendte museer
  • Kunsthaller, der pr. 1. juni 2021 er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD)
  • Zoologiske anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet
  • Videnspædagogiske aktivitetscentre eller tilsvarende, der modtager driftstilskud og driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Betingelsen for at få tilskud er:

  • Forventet driftsunderskud i 2021 baseret i/begrundet i enten
  • Fald i entréindtægt eller anden publikumsrettet indtægt i 1.-3. kvartal 2021 ift. 2019 eller seneste normalår eller
  • Fald i antal betalende besøgende, herunder turister, i 1.-3. kvartal 2021 ift. 2019 eller seneste normalår.

Ansøgere vil som led i ansøgningen skulle dokumentere et forventet driftsunderskud i 2021 i form af perioderegnskab for 1.-3. kvartal 2021, driftsbudget for 2021 samt på tro og love (dvs. ikke krav om revisorgodkendelse på ansøgningstidspunktet) erklære fald i entréindtægt, besøgstal mv. som følge af covid-19 ift. 2019 eller seneste normalår. Puljemidlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem ansøgerne ud fra nedgangen i publikumsrettet indtægt fra referenceåret til 2021. Der vil eventuelt blive fastsat et tilskudsloft for den maksimale støtte. Puljen forventes at åbne for ansøgninger primo november 2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16