Regeringen vil skabe ro om DR’s økonomi

Regeringen er klar til at tilbagerulle DR’s kommende besparelser fra 2022 i forbindelse med finanslovs- forhandlingerne. Regeringen har samtidig afsat midler på finanslovsforslaget til, at radiokanalerne P6 og P8 videreføres i 2021.

Pressemeddelelse
31.08.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Dansk public service-indhold har aldrig været vigtigere, end det er i dag, hvor store internationale mediemastodonter fylder mere end nogensinde i det danske medielandskab. I finanslovsforhandlingerne bliver det en vigtig prioritet for regeringen at få stoppet de kommende besparelser på DR, ligesom det er vigtigt at sikre fortsat overlevelse for P6 og P8.”

P6 og P8 fortsætter

Regeringen vil som led i forhandlingerne om finansloven prioritere, at de kommende besparelser på DR i 2022 og 2023 og frem annulleres. Men allerede på regeringens finanslovsforslag har regeringen afsat 15 mio. kr. til videreførelsen af P6 og P8 i 2021, som er vigtige kanaler for musikmiljøerne inden for alternativ rytmisk musik og jazz.

Medier på efterårets dagsorden

Til efteråret indleder kulturministeren forhandlinger om at sikre, at de store kommercielle streamingtjenester bidrager økonomisk til produktion af dansk indhold. Ligeledes til efteråret starter forhandlinger om rammerne for, hvordan Radio- og tv-nævnet fremadrettet skal håndtere udbud af public service-kanaler.

Regeringen forbereder et udspil til medieforhandlinger, der vil blive offentliggjort efter finansloven er på plads, og som bl.a. kommer til at handle om at styrke public service, skabe bedre rammer for en tryg barndom foran skærmen og styrke de lokale og regionale medier.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16