Regeringen vil styrke den demokratiske samtale

Regeringen fremlægger en række initiativer, der blandt andet skal understøtte og udvikle det danske mediebillede og styrke den demokratiske samtale i hele Danmark samt mediernes vigtige rolle i en digital brydningstid.

Pressemeddelelse
Nyhed
03.02.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Den demokratiske samtale og vores medieforbrug står i en brydningstid, ikke mindst på grund af den digitale udvikling. En ny medieaftale må derfor handle om andet end fordeling af støttekroner. Vi skal helt grundlæggende styrke mediernes muligheder for at udfylde deres rolle i demokratiet. Vi skal ruste medierne til at håndtere den digitale udvikling, der skyller ind over os med stadig større styrke. Det gælder ikke mindst lokale og regionale medier, der både binder mennesker sammen lokalt og er med til at skabe sammenhængskraft nationalt. 

Danmark skal gå forrest for at sikre større demokratisk kontrol med techgiganterne, der på kort tid har opnået enorm indflydelse på vores liv, vores samfund og vores fællesskab.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger, hvor vi i fællesskab skal fremtidssikre vores demokratiske infrastruktur."

Regeringen foreslår en omfordeling af mediestøttens redaktionelle produktionsstøtte fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale medier, som understøtter, at der fortsat er journalister og medier tæt på borgerne. Den nuværende mediestøtte tilgodeser i høj grad etablerede medier, der udkommer på skrift, og er indrettet, før danskerne blev digitale medieforbrugere. Regeringen vil derfor ændre mediestøtten, så den kan favne den digitale udvikling. Regeringen foreslår bl.a. at justere på det eksisterende tekstkrav i den redaktionelle mediestøtte og åbne for, at den i højere grad kan støtte billede og lyd. Derudover ønsker regeringen at understøtte særligt lokale mediers omstilling fra papir til digitale forretningsmodeller, så de er relevante for flest mulige danskere.

Regeringen foreslår også at indføre et kulturbidrag fra streamingtjenester på 5 procent af tjenesternes omsætning i Danmark, som kan anvendes til produktion af dansk kvalitetsindhold.

Regeringen vil etablere et nyt center for Tech og Demokrati, der skal skabe mere viden om tech-giganternes effekter på demokrati, sammenhængskraft og trivsel samt bidrage til politikudvikling. Derudover vil regeringen officielt anmode tech-giganter om at dele oplysninger om algoritmers effekter på det danske samfund. Vi har brug for bedre indsigt i de negative konsekvenser, adskillige lækager har vist, at tech-giganternes platforme har på vores samfund. Kun derved kan vi regulere og kontrollere den massive påvirkning.

I udspillet indgår også, at regeringen vil nedsætte et udvalg der skal undersøge, hvordan de nuværende rammer for medieansvar opdateres, så de passer til den digitale medievirkelighed, der har øget hastigheden og konkurrencen om nyhederne og vores opmærksomhed. Udvalget skal bl.a. undersøge, hvordan de presseetiske normer og standarder kan styrkes, hvordan Pressenævnets rolle skal se ud fremadrettet – og hvordan der kan etableres en egentlig medieombudsmand efter svensk forbillede, som kan undersøge sager på eget initiativ.

Den samlede ramme for medieforhandlingerne er 4,8 mia. kr.

Læs fakta om regeringens medieudspil.

Læs regeringens udspil til ny medieaftale "Den demokratiske samtale skal styrkes".

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16