Regeringens finanslovforslag på Kulturministeriets område

Regeringen vil bl.a. sætte ind mod ventetid på indsigt i egne oplysninger hos Rigsarkivet. Som led i medieaftalen har regeringen derudover øget mediestøtten med 55 mio. kr. fra næste år.

Pressemeddelelse
31.08.2022

Med finanslovforslaget afsætter regeringen i alt 33,7 mio. kr. over fire år til Rigsarkivets arbejde med at hjælpe borgere med at få indsigt i egne oplysninger. 

Efter en ændring af arkivloven sidste år er antallet af sager steget kraftigt. I maj i år var der knap 12.000 ansøgninger, der ikke var færdigbehandlede.

Det indgår også i finanslovforslaget, at regeringen som led i medieaftalen fra maj har øget mediestøtten med omkring 55 mio. kr. fra næste år. Det styrker særligt de lokale ugeaviser og innovationsstøtten. Styrkelsen skal samlet set bidrage til at sikre borgerne adgang til frie og uafhængige medier og et relevant medieudbud - både lokalt, regionalt og nationalt.

Regeringen lægger også op til at afsætte penge til en række af de kulturinstitutioner, der har bevillinger, som stod til at udløbe fra 2023. Det gælder blandt andet Sangens Hus, , Aalborg Teater, Bund Deutscher Nordschleswiger, Dansk Jødisk Museum og Bornholms Museum. 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"På grund af den økonomiske situation har vi fremlagt et stramt og ansvarligt finanslovforslag. Vi har fundet penge til, at vi kan gøre noget ved de urimeligt lange ventetider, der bl.a. rammer tidligere anbragte børn, der søger indsigt i deres egen sag hos Rigsarkivet.

Som led i medieaftalen øger vi også mediestøtten med 55 mio. kr. fra næste år, og vi styrker bl.a. de lokale og regionale medier og indfører et kulturbidrag på 6 procent og sikrer, at vi også i fremtiden har dansksprogede film, serier og dokumentarer af høj kvalitet.

Finanslovforslaget kommer oven på en række år, hvor denne regering har investeret milliarder i kulturlivet. Vi har afskaffet den tidligere borgerlige regerings omprioriteringsbidrag, så vi med et langt og sejt træk har skabt tryghed om bevillingerne på store dele af kulturområdet i stedet for kortsigtede lappeløsninger. Vi har fjernet de borgerlige partiers planlagte besparelser på DR. Vi har holdt hånden under kulturlivet under corona-epidemien og udbetalt over 8 mia. kr. til kultur- og idrætslivet. Og så har vi med finanslovsaftalen for to år siden afsat mere end 400 mio. kr., som også de næste år styrker bl.a. børn og unges møde med kulturen.”

 

Fakta: Regeringens større investeringer på kulturområdet

 • Regeringen har fjernet den tidligere V- og VLAK-regerings omprioriteringsbidrag på to procent om året, der ellers havde givet besparelser på i alt over 800 mio. kr. i årene 2020-2023 for kulturinstitutionerne.
 • Regeringen har annulleret den forrige regerings planlagte besparelser på DR på ca. 950 mio. kr. i årene 2022 – 2025.
 • I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 afsatte regeringen mere end 400 mio. kr.  i årene 2021 – 2024 til kulturen, blandt andet til børn og unges møde med kulturen og til musik og spillesteder.
 • Med medieaftalen vil regeringen indføre et kulturbidrag, der forsigtigt skønnet vil give 180 mio. kr. årligt til dansksprogede film, serier og dokumentarer.
 • Der er udbetalt ca. 8,2 mia. kr. til kulturlivet fra COVID-19-ordningerne fra Kulturministeriets og Erhvervsministeriets ordninger.

Se en oversigt over regeringens prioriterede midler ekskl. COVID-19 på Kulturministeriets område.

 

Fakta: Midler til institutioner, hvis hidtidige bevillinger er udløbet

 • Sangens Hus: 10,2 mio. kr. over to år
 • Driftstilskud Nordjyllands Historiske Museum (finansieres med udlodningsmidler): 10,4 mio. kr. over fire år
 • Tilskud til Bund Deutscher Nordschleswiger: 9,6 mio. kr. over fire år
 • Aalborg Teater (finansieres med udlodningsmidler): 8,4 mio. kr. over fire år
 • Driftstilskud Dansk Jødisk Museum: 8 mio. kr. over fire år
 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: 6 mio. kr. over fire år
 • Driftstilskud Arbejdermuseet (finansieres med udlodningsmidler): 3,2 mio. kr. over fire år
 • Driftstilskud museet KØN (finansieres med udlodningsmidler): 2 mio. kr. over fire år
 • Driftstilskud Bornholms Museum (finansieres med udlodningsmidler): 2 mio. kr. over fire år.

Regeringen lægger op til, at der samlet set afsættes 13,5 mia. i 2023 på § 21. Kulturministeriet, der omfatter Kulturministeriet bevillinger. Herudover forventes det, at kultur- og idrætsområdet vil modtage ca. 1,5 mia. kr. fra udlodningsmidlerne i 2023.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16