Regionale dagblades indtjening er udfordret

En ny analyse foretaget af Kulturministeriet viser store forskelle på, hvor mange penge nationale dagblade og lokale og regionale dagblade tjener.

Nyhed
29.04.2024

Analysen viser, at de regionale og lokale dagbladsvirksomheder er udfordret på indtjeningen, både når der ses på resultat efter skat og overskudsgrad.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Sidste år indgik vi et bredt medieforlig, det første i 10 år, hvor vi var enige om at understøtte de lokale journalistiske vagthunde, som holder beslutningstagere i ørerne og orienterer os om alt det, der er tæt på og betyder noget i vores dagligdag. Den nye analyse understreger, at det var den rigtige beslutning at omfordele mediestøtte fra store nationale medier til lokale og regionale medier som modtræk til en udvikling, hvor især landdistrikter risikerer at udvikle sig til nyhedsørkener. For som analysen viser, har de lokale og regionale medier været mere udfordrede, end de nationale typisk har.”

De danske dagbladsvirksomheder havde samlet set en overskudsgrad på 2 pct. i 2022, hvilket er 4 procentpoint lavere end i 2021. Overskudsgraden udtrykker, hvor stor en del af virksomhedernes omsætning, der ender som indtjening fra driften. Der er imidlertid stor forskel på virksomhedernes overskudsgrad. De regionale og lokale dagbladsvirksomheder havde i 2022 en samlet overskudsgrad på -3 pct., mens tallet for de nationale dagblade samlet set var på 7 pct.

Herudover har de regionale og lokale dagbladsvirksomheder samlet set haft et negativt resultat efter skat på -211 mio. kr. set over hele perioden fra 2018-2022, herunder -130 mio. kr. i 2022.

I den analyserede periode har virksomhederne samtidig oplevet faldende annonceomsætning, ligesom COVID-19 og høj inflation har kendetegnet perioden.

Læs hele analysen her.

Om analysen

  • Analysen er baseret på virksomhedernes offentligt tilgængelige regnskaber samt til analysen indhentede regnskabsoplysninger for visse virksomheder.
  • Analysen omhandler virksomheder – fx Berlingske Media A/S – og ikke de bagvedliggende koncerner, som typisk rummer flere forretningsområder.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16