Rettighedshaverne og erhvervslivet får indflydelse på moderniseringen af blankmedieordningen

Blankmedieordningen skal moderniseres. Kulturministeren Mette Bock har nu bedt rettighedshaverne og erhvervslivet om at indlede forhandlinger, der skal munde ud i en ny aftale om blankmedieordningen. Deadline for parterne er sommeren 2019.

Nyhed
21.12.2018

Kulturminister Mette Bock siger:

"Den nuværende blankmedieordning er forældet. Nu giver vi de implicerede parter et frirum til selv at nå til enighed om en løsning, der tager højde for den teknologiske udvikling, hvor der også sker privatkopiering på f.eks. smartphones og tablets. Jeg håber, at parterne går konstruktivt og ansvarligt til værks, så vi kan få en blankmedieordning, alle parter kan se sig selv i."

Fakta om blankmedieordningen

Ophavsretsloven giver i dag privatpersoner mulighed for at lave private kopier af f.eks. musik og film – uden først at spørge de personer om lov, som har lavet musikken eller filmene. Det er et krav, at rettighedshaverne skal modtage en kompensation. Den nuværende ordning sikrer dog kun kompensation, når man som privatperson køber fx USB-sticks eller CD´ere. Smartphones eller tablets er således ikke omfattet på nuværende tidspunkt.

Kulturministeren nedsatte i 2017 et udvalg, der skulle se på, hvordan blankmedieordningen kan moderniseres, så den også tager højde for den kopieringsadfærd, som forbrugerne har i dag. Udvalget afgav sine anbefalinger i september 2017, hvorefter sagen har været drøftet politisk.

Se Blankmedieudvalgets anbefalinger

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16