Sommerpakke giver kulturoplevelser til danskerne

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne.

Pressemeddelelse
19.06.2020

Aftalen omfatter bl.a. en rabatordning på halv pris på billetter til en række kulturoplevelser og puljer til idræt, foreningsliv, til aktiviteter for at opleve levende kunst og kultur og en ekstrabevilling til sommeraktiviteter på højskolerne. Samtidig har partierne besluttet at udvide den eksisterende hjælpepakke til idræts- og foreningslivet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Vi er mange, der i de seneste måneder har savnet de stærke, fælles oplevelser, som kulturen giver os. Nu går vi en sommer i møde, hvor mange danskere bliver hjemme og holder ferie i Danmark. Jeg er derfor super glad for, at regeringen og et stort flertal af Folketingets partier nu sætter en række nye initiativer i gang, der giver os mulighed for at genopdage vores land med kulturoplevelser og idrætsaktiviteter som et naturligt omdrejningspunkt." 

På kultur- og idrætsområdet bliver følgende 5 nye initiativer nu sat i gang: 

 • Rabat på billetter: 
  Det bliver nu muligt for danskerne at få 50 pct. rabat på entrebilletter til udvalgte kultur- og foreningsoplevelser i skolernes sommerferie. Initiativet er et tilbud og omfatter entrebilletter til museer, teatre, spillesteder og orkestre med siddende publikummer, revyer, cirkusser, Folkeuniversitetet, foreningsaktiviteter, videnspædagogiske aktivitetscentre og zoologiske anlæg. Der gives desuden 25 pct. rabat på sommercamps. Regeringen og partierne bag aftalen afsætter et rammebeløb på 186,5 mio. kr. til rabatordningerne.
 • Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne: 
  Der oprettes en pulje på 50 mio. kr., som forenings- og idrætsverdenen kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Det kan fx være mindre lokale motionsløb, sangaftner, foredrag mv.
 • Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter:
  I 2020 afsættes der 30 mio. kr. til projekter med bred folkelig appel, som udføres af professionelle kunstnere og kunstnergrupper til at lave nytænkende optrædener, udstillinger mv. i en corona-tid.
 • Ekstra håndsrækning til idrætsklubberne og foreningslivet: 
  Regeringen og partierne bag aftalen udvider nu den eksisterende hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger med 50 mio. kr. Fordelingen af midlerne sker til DIF, DGI, DUF og Firmaidrætten.
 • Sommeraktiviteter på højskoler: Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres af Højskoleforeningen.

Her kan du få det samlede overblik over alle initiativerne i sommerpakken

Du søger de enkelte initiativer på kulturområdet på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside

Fakta om sommerpakken og regeringens hjælpepakker

Regeringens samlede sommerpakke indeholder initiativer for i alt 700 mio. kr., hvoraf der er afsat 320,5 mio. kr. på Kulturministeriets område.

Nærmere beskrivelser af rabatordningerne, puljerne til idræt, foreningsliv, kunstneriske aktiviteter og midler til sommeraktiviteter på højskolerne vil blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside snarest. 

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier blev d. 15. juni enige om at udfase hjælpepakkerne og erstatte dem med en omfattende genopretningspakke, der skal sætte skub i dansk økonomi efter coronakrisen. 

Læs mere om aftalen

Aftalen om genopretningspakken betyder bl.a. også, at en række kompensationsordninger på kulturområdet er blevet forlænget frem til den 8. august 2020. 

Læs mere om forlængelserne

Her finder du et samlet overblik over alle de centrale hjælpepakker samt særskilte initiativer på Kulturministeriets område, som kan benyttes af kulturlivet

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00