Spil Dansk sikres bevilling i 2022

Med en bevilling på 0,5 mio. kr. i 2022 støtter regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten foreningen, som arrangerer Spil Dansk i uge 44. Samtidig har partierne besluttet at give 1,1 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden.

Pressemeddelelse
24.03.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Det er vigtigt, at vi støtter op om udbredelsen af danskproduceret musik i en tid med et globaliseret musikmarked, som domineres af de internationale streamingtjenester. Derfor er jeg utrolig glad for at kunne støtte en forening, der sætter fokus på den danskproducerede musik, både ved en lang række arrangementer i hele landet og i radioen. Jeg glæder mig også over, at vi kan udvide støtten til Skibsbevaringsfonden, så fonden får mulighed for at yde lån til, at flere bevaringsværdige skibe kan blive restaureret. Dermed sætter vi fokus på en vigtig del af Danmarks kulturhistorie."

SF's kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:

”Jeg er glad for, at vi har fundet ekstra penge til stærke kulturprojekter. Skibsbevaringsfonden sikrer en vigtig del af vores historie, og at vi kan lære af det. Spil Dansk er blevet en bevægelse, der hylder dansk musik, hvilket der også er rigtig god grund til. Dansk musik står rigtigt stærkt, og det kan vi godt være stolte over.”

Enhedslistens museumsordfører Christian Juhl siger:

"Hvem nyder ikke lugten at tjære og tovværk og synet af gamle træskibe for sejl eller motor i vore indre farvande? Jeg er i den grad glad for, at vi har fundet mulighed for at sikre 1,1 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden. Pengene vil blive brugt til at styrke bevaringen af Danmarks sejlende kulturarv ved at yde afdragsfrie lån til bevaringsværdige skibe. Pengene er samtidig med til at holde liv i et gammelt skibstømrer-håndværk, der i flere hundrede år lagde grunden for Danmarks udvikling som søfartsnation. Ca. 120 skibe er gennem årene holdt sejlende gennem lån fra Skibsbevaringsfonden."   

Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær siger:

”Glædeligt, at vi nu får afsat endnu flere midler til institutioner, der skal udvikle, understøtte og bevare vores kultur. Sammen har vi afsat 1.1 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden, der i en lang årrække har bevaret Danmarks sejlende kulturhistorie, og 0.5 mio. kr. i tilskud til foreningen Spil Dansk, der styrker danskproduceret musik.”

Fakta om bevillingen

Spil Dansk

I 2001 opstod Spil Dansk Dagen på initiativ af KODA. Senere blev konceptet udvidet fra en dag til en hel uge, og foreningen Spil Dansk så dagens lys i 2014. Foreningen har til formål at styrke kendskabet til danskproduceret musik i Danmark. Spil Dansk Ugen afholdes i uge 44, hvor der blandt andet arrangeres musikalske begivenheder rundt i landets kommuner og spilles danskproduceret musik på DR’s radiokanaler.

Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden arbejder med bevaring af Danmarks sejlende kulturhistorie ved at yde afdragsfrie lån til bevaringsværdige skibe. Der er i 2022 afsat 1,4 mio. kr. på finansloven til Skibsbevaringsfonden. De yderligere 1,1 mio. kr. gives med henblik på at støtte fondens arbejde med bevaring af Danmarks sejlende kulturhistorie.

Pengene kommer fra udlodningsmidlerne, som består af henholdsvis overskuddet og udbyttet fra Danske Spil og Klasselotteriet.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16