Stærke lokale og regionale medier, rigt kulturliv i Vestdanmark og levende bymidter

Med regeringsudspillet "Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund" lægger regeringen blandt andet op til at omfordele mediestøtten, indføre en model for mediesamarbejde samt at etablere en pulje målrettet ugeaviserne.

Pressemeddelelse
27.05.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Regeringens udspil indeholder tre stærke kulturpolitiske initiativer.

Regeringen ønsker aktivt at modvirke risikoen for dannelsen af nyhedsørkener, og vi vil styrke den demokratiske samtale i det nære demokrati. Lokale og regionale medier spiller en vigtig rolle i at stille beslutningstagere, myndigheder og virksomheder til ansvar i en lokal sammenhæng, ikke mindst uden for de store byer. Mange lokale og regionale medier er imidlertid pressede på økonomien af faldende annonceomsætning, faldende læsertal og den digitale omstilling. Regeringen forslår derfor i en kommende medieaftale at styrke lokal og regional journalistik med en omfordeling af mediestøtten, en ny samarbejdsmodel for produktion af lokale og regionale nyheder og en ny pulje målrettet ugeaviserne.

Kunst og kultur skal også kunne opleves uden for storbyerne, og her spiller de kunstneriske uddannelser en vigtig rolle. De 60 uddannelsespladser i Holstebro vil være med til at sikre, at vi har et rigt kulturliv i Vestdanmark. I Holstebro er der i forvejen et stort fokus på kultur, som gør, at uddannelsesinstitutionerne kan opbygge et tæt samspil med det lokale musik- og kulturliv, og der er også beskæftigelsesmuligheder for dimittenderne i området.

Endelig skal vi styrke bibliotekerne i bymidten. Bibliotekerne er ikke længere blot steder, hvor man kan låne bøger. De er i dag moderne kulturhuse, hvor der sker en hel masse kulturelle arrangementer, både i løbet af dagen og om aftenen. I mange byer er biblioteket byens kulturelle fyrtårn Med en økonomisk håndsrækning vil vi sikre, at flere biblioteker bliver en central del af livet i bymidterne, hvor de vil være med til at skabe liv - og forhåbentlig læselyst."       

Fakta om initiativerne:

Styrket lokal og regional journalistik: I en kommende medieaftale foreslår regeringen at styrke lokal og regional journalistik med tre konkrete initiativer:

  1. En omfordeling af mediestøtten fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale nyhedsmedier.
  2. En ny samarbejdsmodel for produktion af lokale nyheder med deltagelse af DR, de regionale TV 2-virksomheder og landets lokale og regionale nyhedsmedier.
  3. En ny pulje til distriktsblade og ugeaviser.

Uddannelsespladser til Holstebro: I alt 60 studiepladser flyttes til en ny uddannelsesfilial i Holstebro. Den nye uddannelsesfilial i Holstebro består af to elementer:

  1. 30 studiepladser med en musikprofil, som modsvares af en tilsvarende reduktion på de kunstneriske uddannelser i København,
  2. Udflytning af Den Danske Scenekunstskoles danseuddannelser svarende til 30 studiepladser fra København. Danseuddannelserne består af en treårig bachelordel med 16 studiepladser og to kandidatoverbygninger i dans/participation eller koreografi med i alt ca. 14 studiepladser.

Styrke biblioteker i bymidten: Biblioteker i bymidter styrkes med henblik på at understøtte levende bymidter. Dette gøres ved at afsætte en pulje på 30 mio. kr. specifikt til medfinansiering af flytning/oprettelse af biblioteker i bymidter.

Udvælgelsen af bymidter til medfinansiering af flytning/oprettelse af biblioteker skal tage udgangspunkt i, at biblioteket ligger i en by på mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, bibliotekets nye placering skal bidrage til en levende bymidte og indgå i synergi med bymidtens øvrige funktioner.

Læs udspillet her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16