Staten sælger bygning ved Charlottenlund Slot – nye almene ungdomsboliger på vej

Den almene boligorganisation Postfunktionærenes Andels-Boligforening køber Bilharziosebygningen med henblik på at etablere ungdomsboliger. Bilharziosebygningen ved Charlottenlund Slot har hidtil været ejet af staten.

Pressemeddelelse
02.02.2023

Planer om at etablere ungdomsboliger ved Charlottenlund Slot er nu kommet et skridt videre, da Slots- og Kulturstyrelsen har fundet en køber til Bilharziosebygningen ved slottet.

Styrelsen har gennemført et udbud, hvor højeste bud kom fra administrationsorganisationen FA09, på vegne af Postfunktionærenes Andels-Boligforening (PAB), der er en almen boligorganisation, hvis ejendomme bliver administreret af FA09.

På den baggrund har kulturminister Jakob Engel-Schmidt godkendt salget.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

"Det glæder mig, at vi - efter en langvarig tvist – er nået et skridt længere på vejen mod, at der kan komme ungdomsboliger i Bilharziosebygningen ved Strandvejen. På den måde får borgerne god gavn af en bygning, som staten ikke længere bruger. I regeringen ønsker vi blandede by- og boligområder med forskellige boligformer. Jeg er derfor godt tilfreds med, at salget betyder, at der kommer flere almene ungdomsboliger i et område med høje boligpriser."

Formand for PAB og FA09, Nikolaj Jørgensen, siger:

”Vi er meget glade for, at PAB får muligheden for at tilbyde attraktive boliger til studerende på denne ikoniske beliggenhed. Nu skriver vi videre på Bilharziosebygningens historie og ser frem til at bidrage til liv og udvikling i området. Vi har allerede et fantastisk samarbejde med Gentofte Kommune, da vi netop er blevet færdige med byggeriet af Kornerup Kollegiet på Niels Steensens Vej. Og samtidig vil vi trække på den unikke erfaring, som FA09 har med at administrere ungdomsboliger. Boligerne bliver nemlig en del af vores kollegiefællesskab med knap 2500 ungdoms- og kollegieboliger i og omkring København.”

Borgmester i Gentofte Kommune Michael Fenger siger:

”Vi har længe ønsket os flere almene ungdomsboliger i Gentofte Kommune, og det er derfor en fantastisk god nyhed for de unge, at vi snart får 20-30 ekstra ungdomsboliger oven i ca. 150 øvrige almene ungdomsboliger, som vi planlægger at opføre andre steder i kommunen. Vi er en fuld udbygget kommune stort set uden byggegrunde, og Bilharziosebygningen er meget egnet til formålet.”

Fakta

DTU-Aqua lejede Charlottenlund Slot og flere andre bygninger ved slottet til 2017. DTU-Aqua anvendte Bilharziosebygningen til forskning i bl.a. tropesygdommen bilharziose, hvilket også har givet anledning til bygningens navn. Aktuelt er Bilharziosebygningen udlejet til Gentofte Kommune.

Der blev den 13. december 2021 indgået et forlig, der afsluttede en tvist mellem staten (ved Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet), lejer og Gentofte Kommune om anvendelse af fem bygninger i Charlottenlunds Slotshave.

Det følger af forliget, at staten skal sælge Bilharziosebygningen med henblik på at etablere almene ungdomsboliger i bygningen, enten ved nedrivning eller ombygning af den eksisterende bygning.

Forliget mellem kommunen og staten er godkendt i en politisk aftale om anvendelse af bygninger ved Charlottenlund Slot mellem den tidligere regering og Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Køberen af Bilharziosebygningen, PAB, er en almen boligorganisation, som råder over mere end 4.000 boliger, primært beliggende i Storkøbenhavn. Boligerne er fordelt på 23 afdelinger, som er bygget i perioden 1948 til 2022.

Læs aftale om forlig vedr. anvendelse af bygninger ved Charlottenlund Slot her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Kasper Nørballe, adm. direktør, FA09, tlf. 43 46 09 62

Marianne Grundsøe, kommunikationschef, Gentofte Kommune, mags@gentofte.dk, tlf. 29 38 25 01