Store dele af kulturlivet kan genåbne

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at blandt andet museer, zoologiske haver, folkehøjskoler, folkeoplysningen og en række kulturinstitutioner kan genåbne. Desuden kan der igen holdes arrangementer som biograf- og teaterforestillinger samt idrætsarrangementer, koncerter og foredrag mv. med siddende tilskuere mv. For indendørs arrangementer gælder det for op til 1.500 siddende tilskuere mv. i sektioner á 500.

Nyhed
14.01.2022

Fra søndag den 16. januar kan store dele af kulturlivet åbne igen efter fire ugers nedlukning på grund af COVID-19.

Folketingets Epidemiudvalg har på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen og regeringen besluttet, at en række af de restriktioner, der blev indført i december, ikke skal videreføres. Dermed vil store dele af kulturlivet kunne åbne med krav om mundbind/visir og coronapas.

Fakta om genåbning

Følgende lokaler og lokaliteter kan genåbne fra 16. januar med krav om coronapas (udendørs og indendørs) og krav om anvendelse af mundbind eller visir (indendørs):

 • Folkehøjskoler (korte og lange kurser), folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) mv.
 • Udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg (siddende).
 • Zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.
 • Udendørs kulturarrangementer.

Følgende lokaler genåbnes derudover med en begrænsning på 1.500 publikummer i sektioner á 500 efter ”superligamodellen”:

 • Biografer (loftet gælder pr. biografsal)
 • Koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende
 • Teatre og kulturhuse
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis vil blive udbudt til salg (kun arrangementer med publikummer mv. som i det væsentlige er siddende).

Øvrige gældende restriktioner videreføres til og med 31. januar. Epidemikommissionen har vurderet, at det herefter blandt andet kan være relevant at genåbne hovedparten af aktiviteterne og arrangementerne på kulturområdet, idet Epidemikommissionen vil skulle tage særskilt stilling hertil.

Fakta om coronapas:

På Kulturministeriets område skal der vises coronapas på følgende lokaler og lokaliteter:

 • Svømmehaller
 • Indendørs træningscentre
 • Folkehøjskoler
 • Folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet), musik- og kulturskoler mv.
 • Idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Museer, kunsthaller og kulturhuse
 • Biografer og lignende, hvor der afholdes forevisninger eller storskærmsarrangementer.
 • Koncerter, scenekunstforestillinger mv.

Fakta om mundbind og visir:

På Kulturministeriets område skal der anvendes mundbind eller visir i følgende lokaler:

 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og kulturaktiviteter.
 • Besøgende og oplægsholdere på folkehøjskoler, dog ikke ved undervisning i klasse- og holdlokaler mv.
 • Ved folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) mv. når man bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer (gældende for elever, studerende, ansatte og besøgende). Kravet gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.
 • Ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer.
 • Videregående kunstneriske uddannelser

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16