Tønder Bibliotek og eReolen vinder Bibliotekernes Formidlingspris

Kulturminister Mette Bock overrækker i dag Bibliotekernes Formidlingspris på Tønder Bibliotek. Vinderne af prisen er Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen, der med deres nyskabende formidlingstiltag er på forkant både digitalt og i det fysiske biblioteksrum.

Pressemeddelelse
24.01.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg vil gerne rose både Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen, som i dag vinder Bibliotekernes Formidlingspris. De har begge vist bredden i bibliotekernes tilbud, og at biblioteker stadig er vigtige og relevante mødesteder for brugerne – både når det handler om det fysiske og digitale rum. Det er meget prisværdigt.

I Tønder har projektet ’Mens vi venter’ skabt meningsfulde møder mellem asylansøgere og borgerne i lokalområdet. Man har etableret demokraticaféer, besøg på rådhuset og ture til lokale seværdigheder, så asylansøgerne har fået et indblik i dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse. Samtidig er danske unge også blevet klogere på andre kulturer. 

Bibliotekernes fælles digitale tjeneste, eReolen, stiller e-bøger og lydbøger gratis til rådighed for alle børn og voksne, men de har også gjort en kæmpe indsats for at formidle samtaler om bøger blandt læserne og samarbejdet med de lokale biblioteker. 

Jeg har selv i dette efterår været rundt i landet sammen med formanden for KLs kulturudvalg Leon Sebbelin for at høre, hvilke ønsker borgerne har til folkebibliotekerne, og min oplevelse er, at bibliotekerne skal favne meget bredt for at komme alle i møde. Begge prismodtageres projekter er for mig gode eksempler på, hvordan bibliotekerne med deres mange forskelligartede tilbud er relevante for brugerne og er med til at engagere borgerne og stimulere fællesskaber.”

Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen siger: 

”Det gør mig stolt, at Tønder Kommunes Biblioteker vinder denne flotte pris. Projektet ’Mens Vi Venter’ viser netop nye kreative måder at samarbejde og formidle folkebibliotekets tilbud på til nye målgrupper. 

Sammen med Asyl Syd repræsenterer folkebiblioteket knudepunktet for viden om dansk kultur, dannelse, demokrati og litteratur og er en oplagt ressource i kulturformidlingen til asylansøgere, mens de venter på svar og bor på danske asylcentre. Vigtige værdier, som vi er overbeviste om hjælper med at lære det danske samfund bedre kende. Prisen bestyrker os i folkebibliotekets vigtige rolle, når vi taler kulturformidling i bred forstand.”

Formand for eReolen Jakob Heide Petersen siger: 

”Vi er meget stolte over at modtage Bibliotekernes Formidlingspris. Det har for eReolen høj strategisk prioritet at tilbyde inspirerende formidling til brugerne på mange forskellige platforme. Det samme gælder samarbejdet med bibliotekerne i Danmark om digitale og fysiske formidlingskoncepter, der kan styrke forankringen af det digitale tilbud lokalt. Derfor glæder vi os meget over denne anerkendelse af indsatsen.”

Om Bibliotekernes formidlingspris

Bibliotekernes formidlingspris har til formål at sætte fokus på bibliotekernes store formidlingsindsats og deres bestræbelser på at gå nye veje for at tiltrække nye brugere og tilpasse formidlingen til de kendte brugergrupper.

Kulturministeren udpeger vinderen på baggrund af indstilling fra et uvildigt fagpanel. Panelet bestod i år af forfatter og foredragsholder Mads Nygaard, selvstændig bibliotekskonsulent Elsebeth Tank, og lektor Nanna Kann-Rasmussen.

Sidste år vandt Gladsaxe Bibliotekerne prisen. 

Kulturministerens biblioteksdebat

Kulturminister Mette Bock lancerede i efteråret 2018 sammen med formand for KLs udvalg for kultur, erhverv og plan Leon Sebbelin en åben debat om fremtidens bibliotek. Debatten danner afsæt for en drøftelse med biblioteksbranchen og kommunerne om, hvordan fremtidens biblioteker skal udvikle sig. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16