Udlandsbekendtgørelse ændres ved årsskiftet

Princippet om gensidighed i betalinger til musikere bliver ophævet fra årsskiftet, da IFPI, musikselskabernes brancheorganisation, truer med et betydeligt sagsanlæg mod den danske stat, hvis ikke de danske regler tilpasses EU-retten. Kulturministeren er parat til at rulle ændringen tilbage, hvis det lykkes at få EU-reglerne ændret.

Nyhed
28.06.2023

Danmark har et princip i lovgivningen om, at musikere og producenter fra tredjelande (lande uden for EU) kun får betaling, hvis de danske rettighedshavere også modtager betaling, når deres indhold bruges. Dette såkaldte ”gensidighedsprincip” i den danske udlandsbekendtgørelse vil blive ophævet fra årsskiftet.

Årsagen er, at EU-domstolen i en afgørelse fra september 2020 i en sag mellem Recorded Artists Actors Performers Ltd (”RAAP”) og Phonographic Performance Ltd (”PPI”) (”RAAP/PPI-sagen”) fastslog, at et sådant princip kun kan fastsættes af EU. Der findes ikke en EU-gensidighedsregel, og de danske regler er derfor ikke i overensstemmelse med EU-retten.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har ikke lagt skjul på, at han finder det meget uretfærdigt, at en dansk radiostation skal betale eksempelvis amerikanske kunstnere for at spille deres musik, mens danske musikere ikke får penge den anden vej. Derfor arbejder ministeren hårdt på at få ændret EU-reglerne, så det vil være muligt for Danmark at have et gensidighedsprincip i lovgivningen som hidtil.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg arbejder ihærdigt for at få EU-reglerne ændret, men der er desværre ikke udsigt til en hurtig løsning, og jeg kan ikke udsætte en ændring af reglerne længere end til årsskiftet. Det skyldes pres fra musikselskabernes brancheorganisation, som truer den danske stat med et betydeligt sagsanlæg på mere end 100 mio. kr. EU-reglerne er i mine øjne ekstremt uretfærdige. Det er håbløst, at danske radiostationer skal betale for at spille amerikansk musik, mens danske musikere selv må kigge langt efter penge. Men jeg kan ikke sende en regning på mere end 100 mio. kr. videre til skatteborgerne, da det er vurderingen, at vi vil lide et nederlag i retten. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg vil rulle ændringen tilbage i det sekund, min mission om at ændre EU-reglerne lykkes. Heldigvis er Kommissionen lydhør, og i næste uge har mine embedsmænd et møde med Kommissionen, hvor vi vil fortsætte dialogen. Jeg kæmper med næb og klør for, at vi igen får et princip om gensidighed i lovgivningen og retfærdige vilkår for danske musikere. Derfor håber jeg også, at ophævelsen af gensidighedsprincippet kun vil være kort og midlertidig.”

Som led i sit arbejde for at få ændret EU-reglerne har kulturministeren skrevet til og holdt møde med EU-kommissæren for det indre marked, Thierry Breton. Ministeren har også haft møde med den franske kulturminister Ms. Rima Abdul Malak, der ligeledes arbejder for en regelændring. I forbindelse med EU-rådsmødet i midten af maj blev RAAP-sagen også drøftet, hvor Danmark sammen med en række andre lande, blandt andre Frankrig, Holland og Belgien lagde et fælles pres på EU-Kommissionen for at ændre EU-reglerne. I næste uge har Danmark et møde med Kommissionen om sagen, hvor andre ligesindede medlemsstater ligeledes deltager.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16