Undersøgelse kaster lys over konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner

Ny rapport fra konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz har kortlagt konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner. Rapporten peger på, at der ikke er en direkte konkurrence mellem aviser og magasiner om læsere og annoncører.

Nyhed
26.06.2020

Konkurrenceforholdet mellem aviser og magasiner afdækkes i undersøgelsen med udgangspunkt i, at aviser og magasiner potentielt kan konkurrere om to forskellige, men tæt forbundne kundegrupper, nemlig læsere og annoncører.

Læserne

Undersøgelsen slår fast, at forudsætningen for at aviser og magasiner konkurrerer om læserne er til stede. Undersøgelsen peger imidlertid på, at landsdækkende aviser og magasiner ikke konkurrer om læserne, da læserne ikke opfatter aviser og magasiner som substituerbare. Der er ifølge undersøgelsen heller ikke tegn på, at avisernes tillæg og magasinerne konkurrerer om læserne.  

Annoncørerne

Undersøgelsen konkluderer, at aviser og magasiner typisk dækker forskellige behov hos annoncørerne. Der er forskel på, hvilke produkter der annonceres for i aviser og magasiner. Landsdækkende aviser har typisk flere forskellige annoncører inden for flere forskellige produkttyper end magasiner. Undersøgelsen peger på, at der ikke er udpræget konkurrence om annoncørerne mellem aviser og magasiner, da annonceringen i aviser og magasiner typisk supplerer frem for at substituere hinanden. Det kan være et udtryk for, at annoncørerne forsøger at ramme forbrugerne med det samme produkt i flere mediegrupper.

Hent rapporten "Konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner" (pdf)

Baggrund

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik som del af medieaftalen for 2019-2023 en aftale om at undersøge konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner. På denne baggrund bad Kulturministeriet konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz om at gennemføre en undersøgelse af konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner.  

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16