Undtagelser for restriktioner forsvinder

Som led i håndteringen af den særlig smitsomme corona-variant iværksættes en række tiltag, bl.a. skærpes forsamlingsforbuddet, og muligheden for at være 500 siddende personer til stede afskaffes. Desuden lukker forlystelsesparker, udendørs kulturinstitutioner, akvarier samt zoologiske anlæg.

Nyhed
05.01.2021

De nye tiltag betyder blandt andet følgende:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man er færre end 10.
  • Anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand hæves til mindst 2 meters afstand.
  • Muligheden for at være 500 siddende personer til et arrangement finder ikke længere anvendelse, hverken udendørs eller indendørs.
  • Udendørs kulturinstitutioner, zoologiske anlæg, akvarier mv. skal holde både indendørs- og udendørsarealer lukkede for offentligheden.

Den generelle lønkompensationsordning fra foråret er genindført i hele landet, og samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt selvstændige mv. genindført. Herudover fortsætter de særlige ordninger på Kulturministeriets område målrettet kultur-, idræts- og foreningslivet.

Læs Kulturministeriets Q&A om restriktioner på Kulturministeriets område

Se nyhed om de skærpede tiltag på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16