VEDTAGELSE AF lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne personoplysninger)

Folketinget har den 10. december 2020 vedtaget lov om ændring af arkivloven.

Nyhed
14.12.2020

Loven har til formål at give borgere ret til indsigt i deres egne personoplysninger, når disse fremgår af dokumenter afleveret på et offentligt arkiv. Det foreslås desuden, at retten til indsigt skal være betalingsfri for borgeren.

En ændring af arkivloven er nødvendig, for at fx de mennesker, der har været anbragt på børnehjem, psykiatriske institutioner eller lignende, bliver sikret en ret til at få adgang til at se deres egne personoplysninger.

Læs mere om baggrunden for lovforslaget i Kulturministeriets pressemeddelelse af 28. januar 2020: 
"Regeringen vil give alle adgang til egne oplysninger i arkiverne"

Se lovforslag som vedtaget på Folketingets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16