Media literacy i en dansk kontekst

Relevante elementer i en kortlægning af media literacy i Danmark

Forfatter:
IT-Universitetet
for
Kulturministeriet og 
Medierådet for Børn og Unge

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

Formålet med analysen er at identificere og prioritere centrale elementer, der er særligt relevante at medtage i en eventuel fremtidig undersøgelse af media literacy-niveauet i den danske befolkning. Det har samtidig været afgørende, at undersøgelsen inddrager de personer ”det handler om”. Undersøgelsen består således ikke blot af viden fra forskere og myndigheder, men har haft fokus på at inddrage den danske befolkning.

Studiet har haft et bredt sigte, således at fokus ikke afgrænser sig til en bestemt gruppe, men inkluderer et bredt udsnit af befolkningen på tværs af alder, bopæl, baggrund og mediebrug.