Mobil/tablet 2014

Befolkningens brug af mobiltelefoner og tablets på internettet

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver de generelle udviklingstendenser i brugen af mobil og tablets beskrevet med hovedfokus på 2013 men også udviklingen fra 2010-2013. Det bliver blandt andet beskrevet, hvilke mobilfunktioner- og tjenester, danskerne benytter, og hvordan befolkningen benytter internet på mobilen uden for hjemmet og arbejdspladsen. Analysen omfatter også udvalgte formål med brug af internet på mobilen, nyheder, sociale medier og streaming. Også de mest anvendte mediesites bliver vist.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som køn og alder.