Reklameforbrug og pengestrømme 2014

Annonceomsætningen i Danmark i forskellige mediegrupper

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver udviklingen i annonceomsætningen i forskellige mediegrupper fra 1999 til 2013 gennemgået.

Derudover bliver annonceomsætnngen på internettet vist, herunder den del af det danske annoncemarkeds internetannoncering, der går til udlandet.